El reglament de la sindicatura municipal de greuges recull l'àmbit d'actuació del Síndic/a així com les seves competències.

El nou regalment va ser aprovat per acord plenari el 30 de juny de 2016 i finalment va entrar en vigor l'11 d'octubre de 2016.

En data 29 de juny de 2017 s'aprovà la seva modificació, aquesta va entrar en vigor en data 20 de setembre de 2017.