Des de la Regidoria de Polítiques de Gènere s'ofereix informació, assessorament i suport, tant a les associacions de dones ja existents, com a aquells col·lectius de dones interessats a constituïr-se en associació. Assessorament i col·laboració en activitats, iniciatives, etc.