La infància i l'adolescència han estat i són un eix central en l'actuació dels serveis socials municipals i del que han de ser les polítiques públiques adreçades a la infància i adolescència. I és en aquesta línia que l'Ajuntament s'ha establert com a prioritat la protecció de la població infantil i adolescent, així la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.

Més informació: tiat.terrassa.cat/