Aquesta és una relació de les dates i fets més importants del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI) ordenats començant de més actual a més antic.

Última actualització 4/10/2021

31 de desembre de 2020

Tancament de la fase d'inversions del Tei.
Finalització i entrada en producció de les intal·lacions de fotovoltaica.
Renovació de tots els quadres d'enllumenat i canvi de les últimes llumeneres pendents.

 

De maig a juliol del 2020

(totes les actuacions precisaran d'una prorroga derivada de la necessitat d'adaptar les protocols de seguretat i salut a les recomanacions de distanciament social en la nova realitat post COVID-19)

Finalització del desplegament de l'enllumenat públic amb tecnologia LED, resten 3606 llumeneres per substituir

Renovació de quadres d'enllumenat públic

Finalització (connexió en xarxa, inspecció ECA i legalització) de totes les plantes de generació:

 • Teatre alegria
 • Biblioteca D4
 • CC Montserrat Torre-Sana Vilardell
 • Edifici Ajuntament (Dido) Febrer-Març 19
 • CEIP Ponent
 • CEIP Isaac Peral
 • CEIP Ramon i Cajal
 • CEIP Vallés
 • CEIP Bisbat Egara (Primària)
 • Escola Musica
 • CEIP Font de l'alba
 • Funerària Municipal Fotovoltaica

Finalització del canvi d'il·luminació interior per tecnologia LED als equipaments:

 • Edifici Pantà 20-30
 • Edifici de Policia Municipal i Serveis Socials (Glòries Catalanes)
 • Biblioteca Central de Terrassa
 • Biblioteca Districte 2
 • Biblioteca Districte 4
 • Complex Funerari Municipal
 • Teatre Alegria
 • Teatre Principal
 • Mercat del Triomf
 • Pavelló Esportiu de Sant Llorenç

12 de maig 2020 – Aixecament de la suspensió de les actuacions vinculades al projecte TEI

 • Actuacions vinculades al TEI suspeses durant la fase d'alerta:
 • Desplegament de nou enllumenat amb tecnologia LED
 • Renovació dels quadres d'enllumenat públic
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments
 • Canvi d'il·luminació interior per tecnologia LED als equipaments

12 de març 2020 – Paralització de les actuacions vinculades la projecte TEI en funció del Ban d'Alcaldia de mesures adoptades dins de la fase d'alerta del Pla d'Emergència Municipal

 

De gener a març 2020

Finalització del desplegament de llumeneres amb tecnologia LED a la ciutat: 28.617 llumeneres en total.

 • Compleció del canvi massiu de fanals.
 • Substitució dels llums amb dissenys o particularitats especials.

    Renovació dels gairebé 400 quadres de comandament de l'enllumenat i substitució del 15% d'aquests.

    Instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments:

 • Teatre Alegria
 • Complex Funerari Municipal
 • Biblioteca Districte 4
 • Casal Cívic Montserrat, Torre-sana i Vilardell
 • Escola Bisbat d'Ègara (primària)
 • Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç
 • Escola Municipal de Música
 • Escola Font de l'Alba

    Canvi d'il·luminació interior per tecnologia LED als equipaments:

 • Pista esportiva Salmerón
 • Edifici Pantà 20-30
 • Edifici de Policia Municipal i Serveis Socials (Glòries Catalanes)
 • Biblioteca Central de Terrassa
 • Biblioteca Districte 2
 • Biblioteca Districte 4
 • Complex Funerari Municipal
 • Teatre Alegria
 • Teatre Principal
 • Mercat del Triomf
 • Mercat de la Independència
 • Pavelló Esportiu de Sant Llorenç

D'octubre a desembre 2019   Canvi de llumeneres de l'enllumenat públic als barris de:

 • Poble Nou – Zona Esportiva
 • Can Gonteres
 • Sant Pere Nord
 • Sant Pere
 • Torrent d'en Pere Parres
 • Can Boada Casc Antic
 • Els Caus – Els Pinetons

*S'intentarà que aquestes tasques tinguin la mínima afectació, però podrien comportar incidències puntuals a la via urbana o talls temporals de trams de carrer.

Setembre de 2019 Instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments:

 • CEIP Ponent
 • CEIP Isaac Peral
 • CEIP Vallés

Juliol i Agost  del 2019 Canvi de llumeneres de l'enllumenat públic als barris de:

 • Centre i Antic Poble de Sant Pere
 • Plaça Catalunya, Escola Industrial i Cementiri Vell
 • d'Ègara (zona est)
 • Sant Llorenç
 • Can Tusell
 •  Torre-sana, Vilardell i Montserrat
 • Ca n'Aurell (zona est)
 • Guadalhorce i Can Palet II
 • Xúquer
 • Can Parellada
 • Les Fonts
 • Polígon Industrial Nord
 • Polígon Industrial Santa Eulàlia
 • Polígon Industrial Santa Margarida
 • Polígon Industrial Can Parellada

    Instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments:

 • CEIP Ponent
 • CEIP Isaac Peral
 • CEIP Ramon y Cajal
 • CEIP Vallés

   Canvi de la il·luminació interior (per tecnologia LED) als equipaments:

 • CEIP Font de l'Alba
 • EB La Casona
 • EB Solella
 • EMEE El pi
 • EB Tabalet
 • CEIP Bisbat d'Egara Infantil
 • CEIP Bisbat d'Egara Primaria
 • CEIP La Roda
 • CEIP Isaac Peral
 • EB Vallparadís
 • CEIP Ramon y Cajal
 • Escola Música
 • Edifici PAME

Juny del 2019  Canvi de llumeneres de l'enllumenat públic als barris de:

 • Les Arenes, La Gripia i Can Montllor
 • Ca n'Anglada
 • Can Boada del Pi
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'Edifici Ajuntament (Didó)

Maig del 2019 Canvi de les llumeneres del enllumenat públic dels carrers:

 • Avinguda Àngel Sallent
 • Carrer Santa Maria Mazzarello
 • Avinguda Glories Catalanes
 • Ronda Ponent
 • Avinguda Joaquim de Sagrera
 • Laterals Avinguda Santa Eulalia
 • Carretera Rellinars
 • Carretera d'Olesa
 • Avinguda de Madrid
 • Avinguda de les Nacions
 • Rambleta del Pare Alegre
 • Rambla d'Egara (entre Doré i Gutemberg)

    I els carrers dels barris:

 • Roc Blanc
 • Ègara (sector nord de la Carretera de Castellar)

 

Març i Abril del 2019 Canvi de les llumeneres del enllumenat públic dels carrers:

 • Av. de l'Abat Marcet: entre av. De Josep Tarradellas i l'av. de Jaume I
 • Av. de Jaume I: entre l'av. de l'Abat Marcet i el pg. del Vint-i-dos de Juliol
 • Ctra. de Castellar: entre els carrers de Colom i de Tàrrega
 • Av. de Béjar: entre la ronda de Ponent i l'av. del Vallès
 • Av. de Josep Tarradellas i rambla d'Ègara: entre l'av. de l'Abat Marcet i el c. de Galileu
 • Pg. del Vint-i-dos de Juliol: entre la ronda de Ponent i l'estació de Terrassa Est
 • Ctra. de Matadepera: entre l'av. De l'Abat Marcet i l'av. de la Lacetània
 • Av. del Vallès: entre l'av. de Béjar i la ctra. de Montcada
 • Ctra. de Martorell: entre la ronda de Ponent i la rambleta del Pare Alegre
 • Ctra. de Montcada: entre la rambleta del Pare Alegre i l'av. De Madrid

04/03/2019 Comencen els treballs per canviar els 28.800 fanals de la ciutat.

 • Av. de l'Abat Marcet: entre av. de Josep Tarradellas i l'av. de Jaume I
 • Av. de Jaume I: entre l'av. de l'Abat Marcet i el pg. del Vint-i-dos de Juliol
 • Ctra. de Castellar: entre els carrer de Colom i de Tàrrega
 • Av. de Béjar: entre la ronda de Ponent i l'av. del Vallès
 • Av. de Josep Tarradellas i rambla d'Ègara: entre l'av. de l'Abat Marcet i el c. de Galileu
 • Pg. del Vint-i-dos de Juliol: entre la ronda de Ponent i l'estació de Terrassa Est
 • Ctra. de Matadepera: entre l'av. de l'Abat Marcet i l'av. de la Lacetània
 • Av. del Vallès: entre l'av. de Béjar i la ctra. de Montcada
 • Ctra. de Martorell: entre la ronda de Ponent i la rambleta del Pare Alegre
 • Ctra. de Montcada: entre la rambleta del Pare Alegre i l'av. de Madrid

22/01/2019 L'Ajuntament signa el contracte amb l'empresa IMESAPI corresponents a la licitació del TEI i s'inicien els treballs.

 

 

12/12/2018 Resolució dels recursos presentats per les empreses; ACSA i SECE a la resolució d'adjudicació publicada el 05 de juny de 2018. El tribunal desestima els recursos i aixeca la suspensió de l'adjudicació.

 

30/06/2018 Es presenta recurs davant del Tribunal de Contractes de l'Administració pública per part de l'empresa SECE, contra l'adjudicació realitzada per part de l'Ajuntament a l'empresa IMESAPI d'acord a informe de valoració de les ofertes.SECE argumenta en contra d'aquesta valoració i proposa que d'acord a la seva argumentació sigui ella l'empresa adjudicatària.

26/06/2018 Es presenta recurs davant del Tribunal de Contractes de l'Administració pública per part de l'empresa ACSA, contra la seva exclusió del procediment.

 

 

05/06/2018 Publicació de la proposta de la mesa de contractació que inclou l'informe de valoració de les ofertes presentades on s'exclou del procediment a l'empresa ACSA per no argumentar suficientment una baixa desproporcionada en la seva oferta relativa als serveis de manteniment de l'enllumenat, així com s'adjudica la licitació a l'empresa IMESAPI, que és la que obté major puntuació en la valoració.

18/12/2018 Obertura del sobre 2 de les pliques que incorpora l'oferta de l'empresa d'acord als criteris d'adjudicació establerts als plecs que regulen la licitació.

 

 

12/12/2018 Obertura del sobre 1 de les pliques que incorporen documentació general de les empreses licitadores, així com la documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica.

 

28/11/2017 Finalitza el termini per a la presentació d'ofertes a la nova convocatòria. Han presentat proposta les empreses:
IMESAPI, Ferrovial, SICE, Citelum, FCC, ACSA, SECE, Rubatec-Enertika, Aluvisa i Istem.

 

10/10/2017 S'aprova en el Ple Municipal convocar una nova licitació per l'adjudicació d'un nou contracte per a la gestió dels serveis energètics municipals per a la reducció del consum energètic, mitjançant la millora i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, la renovació de la il·luminació interior i la implementació d'energies renovables.

 

20/03/2017 Interposició per part de diverses empreses d'un recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació del contracte de gestió dels serveis del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI). Una vegada interposat el recurs queda en suspens la tramitació de l'expedient de contractació. Finalment, el 6 de juliol, el Tribunal de Contractes del Sector Públic (TCCSP) va estimar el recurs especial interposat i va declarar nul el procediment d'adjudicació del contracte.

 

23/02/2017 Aprovació en el Ple Municipal de l'adjudicació del contracte de gestió de serveis del projecte TEI que té com a objectiu reduir el consum energètic amb la millora i el manteniment de les instal•lacions d'enllumenat públic, la renovació de la il•luminació interior i la implementació d'energies renovables que en conjunt permetran reduir les emissions de C02. Més informació

 

25/02/2016 Autorització del Ple Municipal a TMESA per la renovació de diversos vehicles pel període 2016-2017 i la compra de 6 vehicles híbrids per un millor estalvi energètic i menor contaminació. Acta Ple

 

28/01/2016 Després de diferents votacions i esmenes al Ple Municipal es desestima el dictamen per la renovació de diversos vehicles municipals pel període 2016-2017. Acta Ple

 

 

05/05/2015 Implantació a la plataforma Sentilo per a la visualització de les xarxes elèctriques. Es pot accedir a les dades de consum energètic: potència i energia (activa i reactiva) sobre les que es realitzaven les auditories energètiques.Més informació

 

14/04/2015 L'Ajuntament analitza els quadres elèctrics dins del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. Més informació

 

27/03/2015Aprovació del Pla Director Smart Cities.

Veure document

 

Gener 2015 Adjudicació de la fase d'auditories del projecte TEI a l'empresa Soningeo. S'inicien els treballs dels quals s'han d'obtenir els inventaris i auditories energètiques de les infraestructures vinculades al projecte TEI (enllumenat públic i 82 equipaments municipals) així com els estudis de viabilitat de la producció d'energia renovable per autoconsum i de la renovació del parc d'autobusos de transport urbà per sistemes amb motoritzacions més eficients

Desembre 2013 Impuls de mesures per assolir la reducció d'emissions, es participa del Fons Europeu d'Eficiència Energètica, Smart Management i Mobilitat finançant un estudi tècnic per a la redacció de projectes i estimació de l'estalvi de 692.749 euros. El compromís de l'Ajuntament amb aquest fons és la licitació de contractes de serveis energètics amb l'objectiu d'executar un Pla d'Inversions, per un mínim de 20 vegades la subvenció rebuda (12,5 milions). Per aquesta raó, es va procedir a realitzar: unes auditories energètiques, per dissenyar quines havien de ser les propostes de millora, projectes executius i financers per a poder impulsar les millores.Més informació

 

2009 Inici del Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) amb mesures i accions per millorar l'eficiència de l'enllumenat públic, la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de calderes biomassa. Més informació

 

2008 Celebració del Pacte d'Alcaldes sobre el Clima i l'Energia impulsat per la Unió Europea estableix el compromís de reduir el 2020 el 20% d'emissions de gasos de l'efecte hivernacle.