Terrassa, a l'igual que altres ciutats catalanes, es caracteritza per la diversitat poblacional. Entre els múltiples factors, destaquem la diversitat d'origen, entesa en sentit ampli, i que incorpora elements de la nacionalitat, ètnia, cultura, religió i racialització. Aquesta diversitat, que ve donada en part pels processos migratoris a la ciutat –però no només- suposa una potencialitat però també un repte per a la gestió pública municipal. Una de les fites és vetllar perquè l'origen no suposi un element de discriminació.

Per això, des del Servei de Ciutadania s'impulsen diferents accions per a la prevenció i l'abordatge del racisme a la ciutat, amb la intenció de vetllar per la igualtat i contra la discriminació per motius d'origen nacional, ètnic, cultural, de creences religioses i/o racialització. 

Servei d'atenció i denúncia per a víctimes de racisme 

 

 

 

 

 

 

Estudi realitzat per SOS RACISME: "Terrassa sense racisme. Propostes per avançar en aquest camí