Terrassa ha estat seleccionada per primera vegada per participar a la tercera edició de «The Europe Challenge: Biblioteques, comunitats i democràcia»

20/02/2024

El projecte de les biblioteques públiques de Terrassa "Biblioteca accessible, inclusiva i sostenible" ha estat seleccionat entre més d'un centenar de propostes

 

The Europe ChallengeLa Xarxa de Biblioteques Públiques de Terrassa ha estat seleccionat per participar en el projecte europeu «The Europe Challenge». Un programa anual nascut el 2020, de la mà de la Fundació Cultural Europea, que vol posar en contacte les biblioteques d'arreu d'Europa i crear una xarxa d'intercanvi que permeti compartir idees i solucions creatives que ajudin a millorar la participació democràtica i el benestar social i ambiental de les ciutats.

El projecte de les biblioteques públiques de Terrassa "Biblioteca accessible, inclusiva i sostenible" ha estat seleccionat, entre més d'un centenar de propostes, per treballar un projecte per fomentar la integració social i el desenvolupament laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual amb l'objectiu de potenciar la seva autonomia, inclusió i benestar. 

La regidora de Promoció Cultural i Audiovisual, Rosa Boladeras, explica que: "Aquest nou programa està en la línia que ja fa temps que estem treballant a la ciutat per tal d'aplicar el segell GAS (Gènere, Accessibilitat, Sostenibilitat) en totes aquelles iniciatives impulsades per l'Ajuntament. Les biblioteques han deixat de ser espais d'estudi o consulta per convertir-se en centres dinàmics on passen moltes coses i és molt important continuar treballant per garantir que tothom hi pugui accedir sense cap mena de distinció".

La xarxa de ciutats europees EUROCITIES va promoure la participació entre els seus membres i Terrassa va enviar la seva candidatura el passat mes d'octubre que ha estat valorat positivament per la Fundació Cultural Europea.

La Xarxa de Biblioteques Públiques de Terrassa (BCT Xarxa) treballarà en aquest projecte conjuntament amb la Fundació President Amat Roumens (LaFACT), amb qui té un conveni. La missió de la biblioteca pública és garantir l'accés a la cultura, la lectura, informació i formació no reglada a tothom de manera democràtica i en igualtat de condicions. Per aconseguir-ho, és necessari treballar amb determinats sectors de la població que tenen menys oportunitats per fer realitat aquesta equitat.

 

Per a més informació: Terrassa ha estat seleccionada per primera vegada per participar a la tercera edició de «The Europe Challenge: Biblioteques, comunitats i democràcia»

A la Diputació de Barcelona: La Xarxa de Biblioteques de Terrassa participarà en el projecte Europe Challenge 2024

 

Mitjans de comunicació

 

 

The Europe Challenge

 

Primera trobada presencial del projecte «The Europe Challenge: Biblioteques, comunitats i democràcia»


Els dies 14, 15 i 16 d'abril tindrà lloc a l'espai co-working de la Universitat de Cambridge la primera trobada presencial del «The Europe Challenge: Biblioteques, comunitats i democràcia» en el què hi participen les biblioteques de Terrassa.

El programa de la trobada preveu dos espais de formació, una visita a la biblioteca universitària, conferències sobre xarxes de treball i participació democràtica de la comunitat, així com espais de relació i co-working per donar a conèixer els diferents projectes de les biblioteques participants i les seves comunitats.

Un total de 27 biblioteques provinents de Polònia, Irlanda, Holanda, Anglaterra, Alemanya, Grècia, Bèlgica, Suècia, França, Espanya (Sevilla, Còrdova i Terrassa) i Portugal, intercanviaran experiències pròpies relacionades amb la inclusió i la cohesió social, l'economia circular i la participació ciutadana.

La Xarxa de Biblioteques Públiques de Terrassa aporta la seva línia de treball sobre la inclusió de les persones amb discapacitat a les biblioteques i a la societat. La bct xarxa hi va acompanyada de LaFact Fupar, una entitat que representa aquesta comunitat i amb qui manté un conveni de col·laboració.

El vídeo que us oferim a continuació és una presentació a tall d'exemple del funcionament diari d'aquest vincle entre les biblioteques de Terrassa amb les diferents entitats i agents que treballen amb persones amb discapacitat. Actualment estem duent a terme 50 activitats en col·laboració amb 20 agents diferents de la nostra ciutat.

 

Versió subtitulada en català

Versió subtitulada en anglès