L'Ajuntament de Terrassa promou el coneixement crític de la realitat del món i, especialment, de les causes i  els efectes del desenvolupament desigual entre el sud i el nord del planeta. Alhora, vol contribuir a generar una consciència global en la ciutadania terrassenca, que derivi, des del coneixement més aproximat de les situacions d'injustícia i desigualtat d'arreu del món,  vers una actitud activa i compromesa en la participació activa en la denúncia i en l'acció transformadora d'aquestes realitats.

Festa Major Solidària

Per això es programen cicles d'activitats que recullen un ampli ventall d'accions (conferències, debats, exposicions, projeccions…) organitzades per l'Ajuntament o per les entitats de la ciutat. Aquestes campanyes s'estructuren amb un fil conductor concret i fan arribar a la ciutadania problemàtiques a través de tot tipus d'accions per a totes les franges d'edat.     

Tanmateix es produeix el programa setmanal "Terrassa Solidària" que s'emet per Canal Terrassa, s'ofereixen activitats per als centres educatius a través de la Guia d'Activitats i Serveis Educatius del Servei d'Educació, i es fomenta el coneixement i consum de productes de comerç just, com el Cafè Terrassa.

Cicles d'activitats
La Tardor i la Primavera Solidària es van començar a realitzar l'octubre del 2002 amb la intenció d'agrupar totes les activitats que les entitats solidàries de la ciutat organitzaven. Així, amb un programa conjunt d'activitats les propostes arribaven amb molta més força a la ciutadania.

Conferència

Amb el temps s'han anat incorporant altres monogràfics amb menys durada però amb un fil conductor molt més definit.

 

 

 

Programa de televisió "Terrassa Solidària"
El programa de televisió "Terrassa Solidària" neix l'any 1997 i s'emet setmanalment a través de Canal Terrassa TV. Durant tots aquests anys ha anat variant de format i actualment té una durada d'uns 4 minuts en els quals es desenvolupa un mini-documental sobre algun tema d'actualitat o una entrevista amb personatges de relleu dins el món de la cooperació internacional, tant de la ciutat com de fora. L'espai, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'emet diàriament en diferents franges horàries, aconseguint així que arribi al major nombre de ciutadans i ciutadanes.

Els darrers programes emesos.

Cafè Terrassa
L'Ajuntament de Terrassa s'ha caracteritzat sempre pel seu suport al Comerç Just, ja sigui amb mocions, sent partícep de l'organització de jornades i activitats relacionades amb aquesta temàtica o, des del mes d'octubre de 2008, sent una peça clau en el llançament del Cafè Terrassa.

Aquesta acció, engegada conjuntament amb Alternativa 3 i amb el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu donar a conèixer a tota la ciutadania el comerç just i les problemàtiques que pateixen els productors dels països del Sud. Terrassa va ser la primera ciutat de l'Estat on es va portar a terme aquesta iniciativa.Comerç Just

Aquest cafè procedeix de cooperatives de camperols de Nicaragua que estan organitzats de forma participativa per a obtenir preus més justos per les seves collites, que els permetin millorar les seves condicions de vida i decidir el seu propi desenvolupament.