L'Ajuntament de Terrassa promou el coneixement crític de la realitat del món i, especialment, de les causes i  els efectes del desenvolupament desigual entre el sud i el nord del planeta. Alhora, vol contribuir a generar una consciència global en la ciutadania terrassenca, que derivi, des del coneixement més aproximat de les situacions d'injustícia i desigualtat d'arreu del món,  vers una actitud activa i compromesa en la participació activa en la denúncia i en l'acció transformadora d'aquestes realitats.