Des de Terrassa actuem de forma coordinada amb institucions, entitats i agents que treballen en l'àmbit de la cooperació, sigui amb les altres administracions públiques o amb institucions d'abast supramunicipal. Com a municipi de les comarques barcelonines rebem el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona i destinem una part del pressupost de Terrassa Solidària a fer possible el funcionament, les activitats de sensibilització i els projectes del Fons Català de Cooperació.

Diputació

La Diputació de Barcelona, com a administració local al servei dels ajuntaments, ha donat suport a moltes iniciatives plantejades des de Terrassa, tant en l'àmbit de la sensibilització com en el de la cooperació directa amb les ciutats germanes. També facilita el diàleg intermunicipal i el coneixement aprofundit de diferents realitats del Sud del planeta, on els municipis de la circumscripció de Barcelona desenvolupem accions de cooperació. Tot plegat contribueix a fer realitat una xarxa de municipis solidaris que facilita la nostra tasca i reforça la capacitat de l'Ajuntament en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional.

Fons

L'Ajuntament de Terrassa va ser una de les primeres institucions a adherir-se al Fons Català, creat l'any 1986, i cada any hi aporta la seva contribució. El Fons agrupa la majoria d'ajuntaments de Catalunya, que intercanvien les seves experiències, i representa el món local en diversos fòrums consultius. Organitza campanyes de sensibilització i projectes, i coordina accions conjuntes de l'Administració local i les ONG.