Cuidem Terrassa és un canal de comunicació entre la ciutadania i l'Ajuntament per avisar d'incidències de manteniment dels elements urbans: mobiliari urbà, carrers, neteja, etc.

Hi ha dues maneres de comunicar els avisos:

  • A través del web municipal:

 

 Avisa d'una incidència

 

 Seguiment de la incidència

 

En ambdós casos el funcionament és idèntic: cal seleccionar el tipus d'element afectat (un banc, un senyal, un contenidor, etc.), el tipus d'incidència (trencat, brut, etc.) i la seva ubicació en un plànol. També es pot adjuntar una imatge i afegir les observacions que es considerin oportunes. 

A més, es pot fer el seguiment de l'estat de la incidència amb els identificadors facilitats pel sistema.

Opcionalment, la persona o entitat que doni l'avís podrà indicar les seves dades de contacte per si fos necessari comunicar-se amb ella durant la resolució de la incidència.

Díptic Cuidem Terrassa