1. Jordi Lluch

29 de septiembre al 24 de octubre de 1993

 

 

2. Jordi Fulla

4 al 28 de noviembre de 1993

 

 

3. Jacint Comelles

16 de diciembre al 9 de enero de 1994

 

 

4. Jordà Vitó

20 de octubre al 13 de noviembre de 1994

 

 

5. Gabriel Verderi

23 de noviembre al 18 de diciembre de 1994

 

 

6. Patrice Blanquart

14 de diciembre al 7 de enero de 1996

 

 

7. Francesc Abad

25 de septiembre al 20 de octubre de 1996

 

 

8. Josep Vera

30 de octubre al 24 de noviembre de 1996

 

 

9. Joan Ignasi Ros

18 de diciembre al 12 de enero de 1997

 

 

10. Jordi i Salvador Badiella

14 de noviembre al 7 de diciembre de 1997

 

 

11. Carme Aliaga

12 de noviembre al 6 de diciembre de 1998

 

 

12. Rosa Pascual

22 de diciembre al 24 de enero de 1999

 

 

13. Rosanna Fontanet

2 al 28 de octubre de 2001

 

 

14. Carles Valverde

3 de octubre al 3 de noviembre de 2002

 

 

15. Àxel Oliveres

24 de septiembre al 23 de octubre de 2003

 

 

16. Toni Sánchez Tena

5 de marzo al 4 de abril de 2004

 

 

17. Ramon Suau Pomés

5 de noviembre al 15 de diciembre de 2004