Bibliografía

Recursos

  • Prova ràpida VIH. Durant tot l'any s'ofereix la possibilitat de fer-se la prova ràpida del VIH de manera anònima, gratuïta i confidencial. Només cal trucar al 937271900.
  • "Salut i escola" Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformació de les estructures, els valors i les funcions familiars, comunitàries i socials tenen en el medi escolar una manifestació especial. El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes. És per això que el Departament d'Educació i el Departament de Salut posen en marxa, l'octubre de 2004, el programa "Salut i escola" (PSiE), amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.


Els eixos fonamentals d'actuació del PSiE són:

  • La salut mental
  • La salut afectiva i sexual
  • El consum de drogues legals i il·legals
  • Els trastorns de la conducta alimentària