Logotip del Reglament de Participació Ciutadana

L'elaboració del nou Reglament ha estat fruit de la voluntat de millora de l'Ajuntament per dotar la ciutat d'una normativa actualitzada que garanteixi la participació de forma efectiva i recolzi el projecte de canvi en la manera de governar que permetrà millorar la qualitat en la presa de decisions, potenciant el diàleg, la proximitat, la transparència i la coresponsabilitat.

L'elaboració d'aquest nou Reglament s'ha debatut i s'ha treballat en el marc d'una àmplia reflexió interna dins el Consistori i ha comptat amb la participació i implicació de la ciutadania i les entitats.

El procés de participació del nou Reglament va començar el 13 de febrer del 2014 a partir de la presentació pública d'un primer esborrany, resultat del treball conjunt de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana. A partir de la presentació, es va obrir una fase de participació on les entitats i la ciutadania van poder  fer les seves aportacions i esmenes, podeu consultar el blog del procés.

Es van realitzar sis sessions obertes, una a cada districte, on les entitats i la ciutadania van debatre sobre el contingut de l'esborrany del Reglament i van fer les seves aportacions. Dues sessions més al mes d'abril van completar aquesta fase de recollida presencial d'aportacions.

Per la seva banda la FAVT (Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa) va realitzar tres debats participatius oberts a entitats i ciutadania amb l'objectiu d'elaborar les seves propostes sobre el contingut de l'esborrany.

Al mes de març d'aquest any, la Comissió Política de Qualitat Democràtica va finalitzar els treballs de concreció del document final de l'esborrany del Reglament, a partir de les aportacions i esmenes recollides en la fase de participació de la ciutadania.

Els aspectes més innovadors a destacar del nou Reglament són:  s'obre la participació individual, rebaixant l'edat mínima dels 18 als 16 anys; es reforça la participació de les entitats i col·lectius; es faciliten les intervencions de la ciutadania en els òrgans municipals i es milloren els instruments i mecanismes de participació. A més, es potencia l'audiència pública com a espai de debat, es millora la qualitat dels processos de participació, alhora que fomenta l'educació en la participació i la democràcia; així com les accions per al suport a l'associacionisme i al voluntariat.

El nou Reglament de Participació Ciutadana es va aprovar inicialment en el Ple de l'Ajuntament del 31 de març de 2016. Un cop finalitzat el període d'al·legacions es va aprovar definitivament en el Ple de l'Ajuntament del 26 de juliol i va entrar en vigor el 9 de setembre de 2016.

Nou Reglament de Particiapció Ciutadana