La Formació Professional Inicial amb model dual permet que l'alumne compagini la formació al centre docent i l'activitat productiva en una empresa relacionada amb la titulació que està cursant. Aquesta empresa ha de tenir un acord previ amb el centre docent per garantir la millor formació. Així, una part dels aprenentatges que ara s'obtenen al centre docent, s'obtindran amb l'activitat productiva.

Aquest nou model permet que les empreses incorporin alumnes d'FP inicial mitjançant contractes laborals amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Des de fa temps moltes empreses han reivindicat la necessitat de recuperar el model laboral de l'aprenent. Aquest nou model de col·laboració entre empresa i escola permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valor afegit doncs l'alumne s'incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de l'empresa que abans no tenia.

Actualment un nombre significatiu d'empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país.

L'Ajuntament de Terrassa signa l'1/9/2020  un conveni amb l'Institut Monsetserrat Roig amb una vigència de 4 anys  fins al 1/9/2024   per tal impartir el cicle formatiu de grau superior de Tècnic en Educació Infantil en règim de formació en alternança i amb formació dual. El curs 2020-2021 s' implementa com a prova pilot l'acollida de 3  alumnes de l'Institut Montserrat Roig  fent la seva estada a les  escoles Vallparadís, Ginesta i Casona. Durant el curs 2021-2022 s'amplia la col.laboració a 11 beques de FP Dual en cadascuna de les 11 escoles bressol municipals de la ciutat

Nota de Premsa:  L'Ajuntament amplia el projecte de promoció de l'FP dual i incorporarà el curs vinent 11 estudiants a les escoles bressol municipals

A Terrassa els cicles on s'imparteix la FP Dual el curs 2021-2022 son:

Cicles formatius modalitat DUAL Grau Mig 
 • Cuina i gastronomia  INS Cavall Bernat
 • Serveis en restauració INS Cavall Bernat
 • Forneria, pastisseria i confiteria  INS Cavall Bernat
 • Sistemes microinformàtics i xarxes  INS Nicolau Copèrnic
 • Instal·lacions producció de calor  INS Santa Eulàlia
 • Instal·lacions frigorífiques i de climatització + Instal·lacions producció de calor  INS Santa Eulàlia
 • Vídeo discjòquei i so  INS Santa Eulàlia
 • Fabricació i ennobliment de productes tèxtils  INS Terrassa
 • Gestió administrativa  INS Terrassa
 • Moda i Confecció  INS Terrassa
 • Activitats comercials  Salesians de Terrassa
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques  Salesians de Terrassa
 • Mecanització  Salesians de Terrassa
 • Sistemes microinformàtics i xarxes   Salesians de Terrassa  
 
Cicles formatius modalitat DUAL Grau Superior  
 • Condicionament físic  ATLETIA 
 • Higiene Bucodental  Escola Cingle
 • Direcció de cuina  INS Cavall Bernat
 • Direcció en serveis de restauració  INS Cavall Bernat
 • Agencies de viatges i gestió d'esdeveniments + Guia, informació i assistència turístiques  INS Cavall Bernat
 • Guia, informació i assistència turístiques  INS Cavall Bernat
 • Gestió de vendes i espais comercials  INS Montserrat Roig
 • Educació infantil   INS Montserrat Roig     
 • Integració social   INS Montserrat Roig 
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa  INS Nicolau Copèrnic
 • Desenvolupament d'aplicacions web INS Nicolau Copèrnic
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma  INS Nicolau Copèrnic
 • Animació d'activitats físiques i esportives (Ensenyament i Animació Socioesportiva)  INS Santa Eulàlia
 • Condicionament Físic  INS Santa Eulàlia
 • Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids  INS Santa Eulàlia
 • Mecatrònica industrial INS Santa Eulàlia
 • Administració i finances INS Terrassa
 • Disseny tècnic en tèxtil i en pell  INS Terrassa
 • Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins  INS Terrassa
 • Laboratori d'anàlisi i control de qualitat  INS Terrassa
 • Manteniment electrònic  INS Terrassa
 • Química industrial  INS Terrassa
 • Gestió de vendes i espais comercials  Salesians de Terrassa
 • Educació infantil    Joaquima Vedruna 

Mes informació: Portal FP DualDepartament Ensenyament, FP Dual curriculum, educawebLa formació professional dual a Catalunya (Consell de Cambres),  Fundación Bertelsmann, Alianza para la FP Dual

Preguntes freqüents: Consell general de Cambres respon

Bibliografia: