La Guia d'Acollida de Terrassa és una eina elaborada per l'Ajuntament amb informació pràctica i útil sobre els principals recursos d'acollida per a persones que han arribat recentment a la ciutat i necessiten informar-se sobre gestions bàsiques. Va dirigida, especialment, a persones estrangeres amb l'objectiu de facilitar-los l'arribada a la ciutat, incloent els serveis i recursos públics de què disposen.

Aquesta guia s'ha traduït a diferents idiomes tenint present la diversitat de procedències de totes les persones que viuen a Terrassa.

Guía de acogida de Terrassa (castellà)

Welcome to Terrassa (anglès)

Guide d'accueil à Terrassa (francès)

دليل الاستقبال في تيراسا (àrab)