Façana Rambla del mercat de la Independència al 1908El Mercat municipal de la Independència
L'any 1903 l'Ajuntament de Terrassa, amb l'alcalde Pelegrí Matalonga, va aprovar la construcció d'un mercat central al Raval de Monserrat per a la venda d'aliments en el lloc on hi havia l'antic Hospital de Sant Llàtzer.

La construcció de l'edifici va ser iniciada per l'arquitecte terrassenc Antoni Pascual i Carretero (1863-1928) i a partir de 1906 la continuà Melcior Vinyals i Muñoz (1878-1938), ambdós arquitectes municipals.

El 4 de juliol de 1904 es va posar la primera pedra del mercat del Raval i el 14 de novembre de 1908 es va inaugurar amb el nom del Mercat de la Independència, com a commemoració del centenari de l'inici de la guerra de la Independència al 1808, malgrat que anteriorment a la inauguració es cita com a Mercat de la Llibertat. Terrassa en aquesta època contava amb 18.000 habitants.

Característiques de l'edifici:

  • Aïllat, de grans proporcions i de planta triangular. Consta de tres àmplies naus obertes en forma de ventall
  • Conserva l'estructura metàl·lica més gran de la ciutat. La seva estructura la formen 50 columnes de ferro colat que sostenen una coberta que afavoreix la llum natural a través de 4.000 claraboies de vidre
  • Consta d'una planta soterrada de 1.500 m2 i una planta superior de 3.400 m2
Originalment la planta soterrada fou destinada a les cavalleries, per a carruatges i cavalls; i fins a l'any 1972 va acollir el mercat majorista de fruites i verdures que, posteriorment, passà a la Mancomunitat. Actualment és on s'ubiquen els departaments auxiliars (magatzems, obradors i cambres frigorífiques), la zona d'accés per a les mercaderies, per a la gestió selectiva dels residus i els lavabos.


Façana principal del mercat de Sant PereEl Mercat municipal de Sant Pere
A partir de l'arribada del ferrocarril, el 1856, però sobretot amb l'annexió del poble de Sant Pere a Terrassa l'any 1904, el barri creix cap al nord al llarg de la carretera de Matadepera i del carrer de la Llibertat. A partir de 1915, el proveïment de queviures del barri de Sant Pere es feia en un quiosc de venda de carn situat a la placeta de la Creu. Aquest quiosc aviat fou insuficient per a un barri en expansió, tot i fer-se una reforma l'any 1918; és per això que es va decidir construir el Mercat de Sant Pere o Mercat del Triomf. El mercat de Sant Pere s'inaugurà el 8 de desembre de1928.

La construcció del Mercat de Sant Pere és obra de l'arquitecte Melcior Vinyals i Muñoz (1878-1938) i va tenir un cost de 169.000 ptes. És un exponent de l'arquitectura noucentista de Terrassa.

L'edifici ocupa la part central de la Plaça del Triomf

  • Té una nau rectangular de 840 m2, amb entrada als dos extrems i dues ales més baixes i estretes pensades per donar amplitud i llum zenital a l'edifici
  • L'estructura del mercat és de ferro, i el parament d'obra i arrebossat. La coberta és de teula plana de ceràmica
  • Les dues façanes principals són arrodonides a la part superior i presenten quatre grans finestres verticals separades per parelles per la porta d'accés, ambdues façanes amb coronament motllurat. A la façana de llevant es pot veure un rellotge i una campana

El mercat és destinat a la venda de productes i articles d'alimentació de tot tipus. L'interior del mercat es distribueix en dues parts articulades per un nucli central que actualment fa les funcions de bar. Una de les parts és la dedicada principalment a la venda de peix i pesca salada, i l'altra fonamentalment a la venda de carn, fruita i verdura, tot i que a l'exterior hi ha instal·lades algunes parades de fruita, flor i verdura que originàriament ocupaven tot el perímetre exterior del mercat.

En els seus inicis, el mercat comptava amb 71 llocs de venda a l'interior i 63 a l'exterior; actualment hi ha 42 llocs de venda distribuïts en base a dues fileres centrals, circumval·lades per dos passadissos de dues alineacions laterals, nou de les quals són mòduls de venda que es troben a l'exterior en uns porxos on els pagesos instal·len les seves parades de fruita i verdura.

Anècdotes i curiositats
Popularment, s'anomena el Mercat de Sant Pere com a "Plaça de Dalt" i el mercat de "La independència" com a "Plaça de Baix". Aquesta distinció també es fa servir amb el tren a Terrassa; "el tren de baix o elèctric" per referir-se als Ferrocarrils de la Generalitat, i el "tren de dalt o del nord" per referir-se als de la RENFE. 

El nom del carrer Ample, a l'extrem del qual es va construir el mercat, prové del fet que al seu dia fou el carrer de més amplada que tenia el barri de Sant Pere.