"El jardí de contes" de la bd2 és un projecte que proposa la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la biblioteca, utilitzant una zona d'aproximadament 100 m2 de sauló. És un projecte liderat per Servei de Cultura i pel Servei de Promoció de la Gent Gran. 

Des del 2015 l'hort ha crescut en producció, en activitats, en membres i amb col·laboracions. Actualment hi ha un cicle fix de tallers en dos torns (primavera/estiu i tardor/hivern) amb una persona que dinamitza el grup i la participació de joves que s'impliquen tant en la feina de mantenir l'hort com de conèixer i socialitzar amb la gent gran. Els tallers estan oberts a tothom que desitgi conèixer el projecte i l'hort de la biblioteca i tingui ganes d'aportar i compartir la pròpia experiència. 

El Jardí de Contes ha guanyat el Premi "Fem cultura amb els colors de la Unesco" 2018, convocat per la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO (FCACU). 

El projecte va sorgir del treball transversal i de la detecció de necessitats de diferents agents que treballen al districte 2 de Terrassa, amb l'objectiu de poder generar estratègies comunes que donin resposta a aquestes necessitats. D'aquesta manera el Servei de Cultura (a través de la Biblioteca districte 2) i el Servei de Promoció de la Gent Gran (a través del programa "Activa+60" amb el projecte "Flors, colors i paraules") vam iniciar l'any 2015 el projecte "Jardí de contes" partint de les següents premisses:

  • La població de Ca n'Anglada presenta un alt índex d'envelliment
  • La biblioteca disposa d'un pati interior amb possibilitats de convertir-se en un jardí
  • El barri compta amb diverses entitats, i els seus membres tenen coneixements contrastats en gestió de patis i jardins.

Jardí de ContesEl jardí es va plantejar com un recurs ocupacional i de coneixement, permetent a les persones participants seguir actives, vincular-se a projectes socioculturals i adquirir coneixements literaris. El pati de la biblioteca era un espai sense ús i sense perspectiva de tenir-ne a curt i a mig termini, que vèiem desaprofitat però amb molt potencial. Aquest projecte va permetre recuperar-lo i revaloritzar-lo amb un cost econòmic baix, un projecte de creació i manteniment d'un jardí amb finalitats socials, educatives, relacionals i culturals.

 

Més informació:

Tríptic informatiu