Jornada Dones, Ciència i Tecnologia - WSCITECH24 

 • Data: dijous, 21 de març de 2024
 • Horari: de 9.45 a 13.45h
 • Lloc: Auditori del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), rambla d'Ègara, 270 de Terrassa
 • Preu: gratuït
 • Programa: Jornada Dones, Ciència i Tecnologia 2024

Video de la Jornada

Presentació

El Comitè Organitzador del Congrés WSCITECH, atesos els bons resultats tant de presentació de treballs com d'assistència i amb l'experiència acumulada en els darrers anys, decideix d'organitzar una jornada l'any en què no hi ha congrés amb l'objectiu de preparar i assentar les bases del congrés següent.  

Ens preparem doncs per a la 4a edició del Congrés Dones, Ciència i Tecnologia - WSCITECH 2025, amb la ferma voluntat de despertar vocacions científiques entre les noies, posar en valor les aportacions de dones que treballen en diferents disciplines i integrar la perspectiva interseccional de gènere en totes les esferes de la vida. 

El fil conductor d'enguany és La Dona i la intel·ligència artificial. La IA: reptes i debats amb perspectiva interseccional de gènere, analitzarem la relació entre dona i IA des dels tres àmbits en què s'estructura el congrés: ciència i tecnologia, salut i comunicació:

Dones i Comunicació  

 • Invisibilitat del rol de les dones en la història de la ciència i la tecnologia. 
 • Relació entre l'absència de models femenins i la infrarepresentació de les dones a la ciència i la tecnologia. 
 • Dones i piràmides professionals, masculinització dels rols de poder. Com trencar el sostre de vidre. 
 • L'empoderament de les dones cap als models masculins, les transmissions d'aquests i les jerarquies. 

Dones, Ciència i Tecnologia  

 • Perspectiva de gènere i equitat en la recerca i en projectes relacionats amb l'ús de l'IA en els àmbits científics i tecnològics.  
 • El gènere en les IAs. 
 • Qüestions morals i ètiques: abast, futur, límits i efectes en la perspectiva de gènere.  
 • Experiències pioneres de la dona en projectes de recerca en IA. 
 • Foment de vocacions i pràctiques docents en l'àmbit de l'IA. 
 • Biaixos en l'ús de l'IA. 

Dones i Salut 

 • Introducció de la perspectiva interseccional de gènere als estudis en ciències de la salut i a la incorporació de la intel·ligència artificial (IA).  
 • Biaixos discriminatoris de la IA aplicada a ciències de la salut: reproducció dels estereotips de gènere, racialització, ignorància de minories... 
 • Efectes psicològics de la IA, pèrdua de la privacitat, control social, impacte dels algoritmes en la presa de decisions.  
 • IA i violències de gènere: de noves eines per a fer front a la VG a noves formes de violència a través de la IA, deepfakes i altres formes de violència digital.