Bibliografia

Testimonis de persones intersexuals

Col·lectius i associacions

Pel·lícules i documentals