Bibliografia

Testimonis de persones intersexuals

Col·lectius i associacions

Pel·lícules i documentals

Altres recursos

  • Vielma. Materials d'educació sexual per a tallers, projectes i formacions. 
  • Gencosmic. Projecte d'acció social i recolzament individual creat a partir de motlles de guix i silicona.