Legislació catalana:

Instruccions i altres:

Legislació espanyola:

Instruccions:

Marc legislatiu internacional

Situació de la LGTBI-fòbia

Situació legal i polítiques d'igualtat LGTBIQ+