Legislació catalana:

Instruccions:

Legislació espanyola:

Instruccions:

Marc legislatiu internacional