L'Ajuntament de Terrassa va detectar la necessitat de dotar-se d'un instrument com un llibre d'estil, per poder així establir criteris comuns i pautes clares en la comunicació institucional. Com a institució pública, l'Ajuntament de Terrassa es compromet a combatre la discriminació, promoure la lluita contra els estereotips de gènere i sensibilitzar sobre qüestions de drets i no violència cap a les dones.

Aquest Llibre d'Estil amb Perspectiva de Gènere pretén fomentar una societat més justa, igualitàriai alhora diversa, apostant pel reconeixement a les aportacions de les dones en tots els àmbits i promovent una comunicació allunyada d'estereotips sexistes.

Llibre d'Estil amb Perspectiva de Gènere