Oficina Jove

Oficina Jove és el recurs on els i les joves poden adreçar-se per resoldre qualsevol dubte relacionat amb temes diversos del seu interès, com habitatge, ocupació, formació, oci, mobilitat internacional, etc. Aquest servei, ubicat a la Casa Baumann, permet abordar de forma integral i global les necessitats informatives dels usuaris, oferint una atenció personalitzada i l'opció de rebre l'assessorament de professionals especialistes. L'oficina també realitza una tasca de centralització i coordinació dels serveis juvenils del territori, que tot i no estar presencialment a l'Oficina Jove són de vital interès per a la seva població usuària.

Oficina Municipal d'Escolarització

Oficina Municipal d'Escolarització

L'Oficina Municipal d'Escolarització facilita el suport i orientació a les famílies per tal que el procés d'escolarització dels i de les alumnes d'educació infantil, primària i secundària, s'assoleixi correctament. Des d'aquesta oficina es proporciona informació a les famílies i els permet fer consultes o tràmits relacionats amb les preinscripcions escolars.