L'aigua lliure d'impureses i accessible per a tots és part essencial del món en què volem viure. Hi ha prou aigua dolça al planeta per aconseguir aquest somni. Actualment, però, el repartiment de l'aigua no és l'adequat i per a l'any 2050 s'espera que almenys un 25% de la població mundial visqui en un país afectat per escassetat crònica i reiterada d'aigua dolça. La sequera afecta alguns dels països més pobres del món, intensifica la fam i la desnutrició.

Aquesta escassetat de recursos hídrics, juntament amb la mala qualitat de l'aigua i el sanejament inadequat repercuteixen en la seguretat alimentària, els mitjans de subsistència i l'oportunitat d'educació per a les famílies pobres arreu del món. Afortunadament, s'han fet alguns avenços en l'última dècada i més del 90% de la població mundial té accés a fonts d'aigua potable millorades.

Per millorar l'accés a aigua apta per al consum i al sanejament, i la gestió racional dels ecosistemes d'aigua dolça entre les comunitats locals en diversos països en desenvolupament de l'Àfrica Subsahariana, Àsia Central, Àsia Meridional, Àsia Oriental i Àsia Sud-oriental.