Les ciutats són formiguers d'idees, comerç, cultura, ciència, productivitat, desenvolupament social i molt més. En el millor dels casos, les ciutats han permès a les persones progressar socialment i econòmicament. En els últims decennis, el món ha experimentat un creixement urbà sense precedents. El 2015, prop de 4000 milions de persones vivia en ciutats i es preveu que aquest nombre augmenti fins a uns 5.000 milions per a 2030. Es necessita millorar, per tant, la planificació i la gestió urbanes perquè els espais urbans del món siguin més inclusius, assegurances, resilients i sostenibles.

Ara bé, són molts els problemes que existeixen per mantenir ciutats de manera que se segueixin generant llocs de treball i sent pròsperes sense exercir pressió sobre la terra i els recursos. Els problemes comuns de les ciutats són la congestió, la falta de fons per a prestar serveis bàsics, la manca de polítiques apropiades en matèria de terres i habitatge i el deteriorament de la infraestructura.

Els problemes que enfronten les ciutats, com la recollida i la gestió segures de les deixalles sòlides, es poden vèncer de manera que els permeti seguir prosperant i creixent, i al mateix temps aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació i la pobresa. Un exemple d'això és l'augment en els serveis municipals de recollida de deixalles. El futur que volem inclou ciutats d'oportunitats, amb accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport i més facilitats per a tothom.