La igualtat entre els gèneres no és només un dret humà fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible. Lamentablement, en l'actualitat, 1 de cada 5 dones i nenes entre 15 i 49 anys d'edat van afirmar haver experimentat violència física o sexual, o ambdues, en mans de la seva parella en els 12 mesos anteriors a ser preguntades sobre aquest assumpte. A més, 49 països no tenen lleis que protegeixin les dones de la violència domèstica. Asimimso, tot i que s'ha avançat a l'hora de protegir les dones i nenes de pràctiques nocives com el matrimoni infantil i la mutilació genital femenina (MGF), que ha disminuït en un 30% en l'última dècada, encara queda molta feina per fer per acabar amb aquestes pràctiques.

Si es facilita la igualtat a les dones i nenes en l'accés a l'educació, a l'atenció mèdica, a un treball decent, i una representació en els processos d'adopció de decisions polítiques i econòmiques, s'estaran impulsant les economies sostenibles i les societats i la humanitat en el seu conjunt es beneficiaran al mateix temps.

Establint nous marcs legals sobre la igualtat de les dones en el lloc de treball i l'eradicació de les pràctiques nocives sobre les dones és crucial per acabar amb la discriminació basada en el gènere que preval en molts països del món.