El sector manufacturer és un impulsor important del desenvolupament econòmic i de l'ocupació. En l'actualitat, però, el valor afegit de la industrialització per càpita és només de 100 dòlars en els països menys desenvolupats en comparació amb més de 4500 dòlars a Europa i Amèrica del Nord. Un altre factor important a considerar és l'emissió de diòxid de carboni durant els processos de fabricació. Les emissions han disminuït en l'última dècada en molts països, però aquesta disminució no ha estat uniforme a tot el món.

El progrés tecnològic ha d'estar en la base dels esforços per assolir els objectius mediambientals, com l'augment dels recursos i l'eficiència energètica. Sense tecnologia i innovació, la industrialització no passarà, i sense industrialització, no hi haurà desenvolupament. Cal invertir més en productes d'alta tecnologia que dominin les produccions manufactureres per augmentar l'eficiència i millorar els serveis mòbils mòbils perquè les persones puguin connectades.