El consum i la producció sostenible consisteixen en fomentar l'ús eficient dels recursos i l'energia, la construcció d'infraestructures que no danyin el medi ambient, la millora de l'accés als serveis bàsics i la creació de llocs de treball ecològics, justament remunerats i amb bones condicions laborals. Tot això es tradueix en una millor qualitat de vida per a tots i, a més, ajuda a aconseguir plans generals de desenvolupament, que rebaixin costos econòmics, ambientals i socials, que augmentin la competitivitat i que redueixin la pobresa.

En l'actualitat, el consum de materials dels recursos naturals està augmentant, particularment a l'Àsia oriental. Així mateix, els països continuen abordant els reptes relacionats amb la contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl. L'objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos. Es tracta de crear guanys nets de les activitats econòmiques mitjançant la reducció de la utilització dels recursos, la degradació i la contaminació, aconseguint al mateix temps una millor qualitat de vida. Es necessita, a més, adoptar un enfocament sistèmic i aconseguir la cooperació entre els participants de la cadena de subministrament, des del productor fins al consumidor final. Consisteix en sensibilitzar els consumidors mitjançant l'educació sobre les maneres de vida sostenibles, facilitant-los informació adequada a través de l'etiquetatge i les normes d'ús, entre d'altres.