El 30.7% de la superfície terrestre està coberta per boscos i aquests, a més de proporcionar seguretat alimentària i refugi, són fonamentals per combatre el canvi climàtic, ja que protegeixen la diversitat biològica i els habitatges de la població indígena. En protegir els boscos, també podrem enfortir la gestió dels recursos naturals i augmentar la productivitat de la terra.

Actualment, 13 milions d'hectàrees de bosc desapareixen cada any i la degradació persistent de les zones àrides està provocant a més la desertificació de 3600 milions d'hectàrees. Encara que un 15% de la terra es troba actualment sota protecció, la biodiversitat encara està en risc. La desforestació i la desertificació, provocades per les activitats humanes i el canvi climàtic, suposen grans reptes per al desenvolupament sostenible i han afectat la vida i els mitjans de vida de milions de persones en la lluita contra la pobresa.

Tot i els grans desafiaments, s'estan realitzant esforços per gestionar els boscos i combatre la desertificació. Actualment, s'estan implementant dos acords internacionals que promouen l'ús dels recursos de manera equitativa, i també s'està realitzant inversions financeres en suport de la biodiversitat.