Ajuntament de Terrassa, administració de referència al I Congrés Nacional de Contractació Pública Electrònica celebrat a València.

Tècnics municipals presenten l'experiència de l'Ajuntament de Terrassa en matèria de contractació electrònica davant els 400 responsables públics i experts en Contractació Pública de tot l'estat, reunits al I Congrés Nacional de Contractació Pública Electrònica que es va celebrar els passats 4 i 5 maig a València.

Congrés Nacional de Contractació Pública La normativa actual sobre contractació pública fa una aposta decidida a favor de l'ús dels mitjans electrònics, considerant que poden simplificar enormement la publicació dels contractes i augmentar l'eficiència i la transparència dels procediments de contractació. Així, per exemple, el nou Projecte de Llei de contractes del sector públic preveu fer obligatòria la contractació electrònica en els terminis previstos per les noves directives europees sobre contractació Pública, que imposen l'obligatorietat de realitzar per mitjans electrònics totes dels fases dels procediments de contractació a partir de 18 d'octubre de 2018. Tanmateix, la nova Llei de procediment administratiu imposa l'obligatorietat de tramitar per mitjans electrònics tots els expedients administratius (per tant, també els de contractació) i a comunicar-se per mitjans electrònics amb les empreses, ja des de la seva entrada en vigor, l'octubre de 2016.

Congrés Nacional de Contractació Pública L'Ajuntament de Terrassa, però, ja dóna compliment a aquest requisit des de gener de 2015, realitzant des d'aleshores totes les fases de tots els procediments de contractació i relacions amb les empreses licitadores o candidates, inclosa, en particular, la presentació de proposicions, de forma exclusivament electrònica.

Terrassa és una ciutat capdavantera en la tramitació electrònica dels procediments de contractació pública, gràcies a això s'ha aconseguit simplificar i agilitzar el procediment, estalviar en despeses de gestió, facilitar la concurrència i garantir la transparència i l'accés permanent a la informació, tot garantint la seguretat i la confidencialitat de les dades.

Des d'aquí es pot accedir a la plataforma de licitació electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.