Projectes vigents:

Actualment l'Ajuntament de Terrassa està participant en els següents projectes europeus:

Al llarg dels anys Terrassa ha participat en desenes de projectes i programes europeus.

Projectes finalitzats

 

Nom del projecte: Libeccio

 • Programa:Interreg Euro-Med
 • Objectiu: L'objectiu principal és avaluar l'impacte de les polítiques turístiques i dissenyar un sistema de gestió de destinacions que permeti prendre decisions a partir de la recollida de dades i indicadors i el seu tractament i anàlisi corresponent.
 • Pressupost: 2.993.000 € (203.660 a Terrassa)
 • Calendari (terminis d'execució): 33 mesos
 • Participants: El projecte LIBECCIO està liderat per la Direcció General de Coneixement, Recerca, Treball i Empresa de la regió d'Emília-Romanya (Itàlia) i s'uneix a altres nou socis de països de tota la zona Euro-MED com ara socis grecs, búlgars, de Montenegro, Eslovàquia, Bòsnia i Hercegovina, una altra organització italiana, Cambra de Comerç de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa.

Torna a l'inici

 

Nom del projecte: Smart Industrial Tourism in the Mediterranean (SMI Tour)

 • Programa: Interreg Euro-Med
 • Objectiu: El projecte té com a objectiu l'elaboració d'un Pla d'Acció per al desenvolupament sostenible de les activitats de Turisme Industrial a les regions mediterrànies, contribuint així a diversificar el turisme, reduir el seu impacte ambiental i impulsar el creixement social i econòmic mitjançant la innovació tecnològica.
 • Pressupost: 600.000 €
 • Durada: 27 mesos
 • Participants: Està liderat pel municipi de Prato (Itàlia). Membres de la XATIC, l'Institut Universitari de Lisboa (Portugal), la Fundació Museu Tèxtil de Prato (Itàlia), l'Associació Hel·lènica de la Indústria de la Roba (Grècia), l'E-Institute (Eslovènia) i la Facultat d'Economia i Empresa de Rijeka (Croàcia). 

Torna a l'inici

 

Nom del projecte: Time4All

 

 

 • Nom de la convocatòria: CERV-2022-CITIZENS-TOWN
 • Programa: CERV - Citizens,Equality, Rights and Values
 • Període: 2023-2024
 • Descripció: L'objectiu és expandir i aprofundir la cooperació i els intercanvis entre ciutats i regions per tal de millorar l'ús del temps. Fomentar polítiques del temps entre els municipis europeus i contribuir a una nova Europa. Promoure la participació ciutadana en la definició, implementació i evaluació de les polítiques del temps.
 • Pressupost: 233.000€
 • Participants: Comune di Bergamo, Stadt Graz, Dimos Trikala, Eurometropole de Strasbourg, Stadtverwaltung Zwickau, Comune di Bolzano, Ajuntament de Barcelona, Tempo Territorial, Departamento de Igualdades y Feminismos, Comune di Milano, Comune di Cremona, Ajuntament de Terrassa, Associació Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, Citta Metropolitana di Milano, Diputación Provincial de Barcelona, Ajuntament de Lleida, Area Metropolitana de Barcelona, Synergie Wallonie pour l'egalité entre les femmes et les hommes, Ville de Verviers i Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

Torna a l'inici

 

Nom del projecte: RESIST - Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology (Regions per la resiliència del canvi climàtic a través de la Tecnologia, la Ciència i la Innovació)

 • Nom de la convocatòria: Horizon-Miss-2021-Clima-02
 • Programa: Horizon Europe
 • Període: 2022-2027
 • Descripció: Enfortir la resiliència, accelerar la transformació i incrementar la capacitat d'adaptació de 12 regions de la Unió Europea que són climàticament vulnerables, mitjançant la implementació a 4 demostradors a gran escala d'innovacions resilients i estratègies per l'adaptació al canvi climàtic (sudest de Finlàndia, Dinamarca,  Catalunya i el Centre de Portugal) i la promoció de la transferència de coneixements i solucions a 8 regions bessones. 
 • Pressupost: 24.949.993,00 euros, dels quals 284.375 € li corresponen a Terrassa
 • Participants: El consorci està format per 56 organitzacions pertanyents a 15 països europeus que inclouen tots els àmbits rellevants de la cadena de valor vinculats a la gestió d'emergències induïdes pel clima: grups de recerca, experts científics, institucions de comunicacions i compromís social, agències d'innovació i un fons de capital risc per tal de poder co-crear i validar solucions innovadores, conscienciar i potenciar la participació dels ciutadans i promoure l'explotació sostenible dels resultats cap als mercats. 

L'Ajuntament de Terrassa participa a través dels seus serveis de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil i de Tecnologia i Sistemes d'Informació, amb el suport del servei de Relacions Europees i Internacionals.

Web del projecte: https://resist-project.eu/
Twitter: https://twitter.com/RESISTProject
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/resist-project/

Torna a l'inici

 

Nom del projecte: EULEP (European Learning Experience Platform)

 • Nom de la convocatòria: Partnership for Excellence – Centres of Vocational Excellence. ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE
 • Programa: Erasmus+ 
 • Període: 48 mesos
 • Descripció: EULEP és la Plataforma Europea d'Experiència d'Aprenentatge que reuneix a 20 organitzacions de 8 països que treballen per fomentar l'Educació i Formació Professional Contínua i per oferir a les empreses nous mòduls de formació més personalitzats que s'adeqüin a les seves necessitats.
 • Pressupost: 3.940.376€
 • Participants: 20 entitats de Bèlgica, Xipre, Letònia, Turquia, Itàlia, França, Austria i Espanya (Cambra Oficial de comerç i Industria de Terrassa, Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i Ajuntament de Terrassa
 • Web: https://eulep.eu/

Torna a l'inici

 

Agenda 21 de la Cultura                                      

Logo d'Agenda 21 de la Cultura

Terrassa és una de les 19 ciutats europees ( i l'única catalana) que participa en el projecte Ciutats Pilot per l'Agenda 21 de la Cultura. Hi estan participant diversos agents culturals de la ciutat, que treballen aspectes com els drets culturals o la relació de la cultura amb altres àmbits com l'educació, el medi ambient, la inclusió social, la planificació urbana i l'espai públic i el coneixement. Programa impulsat per CGLU i per Culture Action Europe, que ha de permetre a les ciutats europees participar en un procés d'aprenentatge basat en els principis i accions de Cultura 21.

Torna a l'inici

 

Projectes finalitzats:

Al llarg dels anys Terrassa ha participat en desenes de projectes i programes europeus. Els darrers projectes finalitzats han estat:

Torna a l'inici de projectes finalitzats

 

Projecte BRIDGE                                   

(Building resilience to reduce polarisation and growing extremism) Desenvolupant la resiliència per reduir la polarització i l'extremisme creixent

Convocant
Comissió Europea, a través del programa ISFP (Internal Security Fund Police). El projecte fou coordinat pel Fòrum Europeu de Seguretat Urbana (Efus).

Contingut i objectius
El projecte BRIDGE volia comprendre les dinàmiques de la polarització, sensibilitzar els actors locals i enfortir les seves capacitats per reduir la vulnerabilitat col.lectiva a la radicalització mitjançant el control i la mitigació del fenomen de la polarització.
 
El terme polarització es pot entendre com un procés d'exacerbació de les diferències entre grups socials que provoca un augment de les tensions. És una causa potencial de l'amplificació de diversos factors psicològics i socials que fan que una persona sigui vulnerable a la radicalització i a les ideologies extremistes.

L'objectiu general era crear consciència i capacitats entre els actors locals per reduir la vulnerabilitat individual i col·lectiva a l'hora de caure en extremismes provocats per la polarització social. Els objectius més específics passaven per enfortir les eines locals de detecció i gestió d'aquestes polaritzacions, per ajudar les autoritats locals a desenvolupar accions que abordessin les tensions i les tendències del malestar social; per promoure iniciatives comunitàries que impliquessin cooperació entre diferents serveis públics i actors privats, i per reunir autoritats locals europees i experts per abordar la temàtica a nivell local. Per desenvolupar el projecte, BRIDGE va preveure accions a 7 països diferents. El projecte comptà amb un pressupost total de 700.000€.

Activitats
En 13 comunitats locals es van elaborar instruments per avaluar i vigilar el fenomen de la polarització a nivell local, així com auditories per caracteritzar millor la polarització en el pla local.
Com a resultat de les avaluacions realitzades, es varen desenvolupar mesures de prevenció específiques per reduir el fenomen de la polarització en les 13 autoritats locals.
Les avaluacions i l'execució de les accions pilot van permetre la formulació de recomanacions polítiques integrades en una publicació i seminaris en línia.

Període
Gener 2019 - Juliol 2021 (36 mesos)

Entitats i ciutats participants

 • EFUS-European Forum for Urban Security (Fòrum Europeu per la Seguretat Urbana), com a líder del projecte.
 • Altres entitats i organismes públics supramunicipals: Consell departamental de la Val d'Oise (França), Regione Umbria i Reggio Emilia (Itàlia), Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratègicos, Fondazione Mondinsieme, Ufuq E.V. i BRAVVO-Bruxelles.
 • Ajuntaments: Igoumenitsa (Grècia), Brussel·les (Bèlgica), Vaulx-en-Velin (França), Rotterdam (Holanda), Leuven (Bèlgica), Genk (Bèlgica), Düsseldorf i Suttgart (Alemanya) i Terrassa.

Pressupost
En el cas de Terrassa, la contribució per part de la Unió Europea fou de 31.000€ d'un cost total de projecte de 34.445€ (finançament europeu del 90%).

Servei municipal de Terrassa implicat
Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, i Relacions Europees i Internacionals.

Web:https://efus.eu/tag/bridge-en/

Torna a l'inici de projectes finalitzats

Projecte VALUES                           

VALUES – Volunteering Activities to Leverage Urban and European Social Integration of migrants (VALORS – Activitats de voluntariat per aprofitar la integració social urbana i europea dels immigrants)

Convocant
Comissió Europea, a través del programa AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund)

Contingut i objectius
El projecte VALUES volia potenciar la capacitat de les ciutats i les organitzacions de voluntariat  per treballar de forma conjunta i aconseguir una integració efectiva dels immigrants i refugiats. El propòsit era intercanviar coneixement, expertesa i bones pràctiques entre ciutats europees i xarxes de voluntariat.

El projecte aplicà dues metodologies:

 1. les comunitats de pràctica: que reunia 16 ciutats per treballar en 4 clústers temàtics per intercanviar, aprendre i implementar canvis junts a través d'una sèrie de visites. Tècnics municipals varen visitar tres ciutats i hi van dur a terme tallers, visites i accions conjuntes de treball per identificar i implementar les millors pràctiques. Terrassa va acollir en la seva visita les ciutats de Zurich (Suïssa), Sheffield (Regne Unit) i Ostend (Bèlgica).
 2. els intercanvis de voluntariat: entre parelles de ciutats, amb la participació d'un líder d'entitats de voluntariat i un tècnic municipal, per conèixer com cada ciutat treballa la integració de refugiats / immigrants a través del voluntariat.

Els resultats del projecte es poden trobar aquí

Pressupost
El pressupost total del projecte va ser d'1 milió d'euros.

Entitats i ciutats participants

 • Eurocities (líder del projecte)
 • Migration Work CIC (consultora britànica sense ànim de lucre especialista en migracions) i European Volunteer Centre (aglutina entitats de voluntariat d'arreu d'Europa), com a suport
 • Ajuntaments de Bristol, Amsterdam, Brno, Cesena, Dusseldorf, Madrid, Nuremberg, Oslo, Ostende, Riga, Sheffield, Tessaloniki, Toulouse, Torino, Zurich i Terrassa.

Pressupost
En el cas de Terrassa, la contribució per part de la Unió Europea va ser de 19.000€.

Servei municipal de Terrasa implicat
Joventut, Ciutadania i Relacions Europees i Internacionals

Període
24 mesos (Gener 2019 – Gener 2021)

Torna a l'inici de projectes finalitzats

 

 Civitas Satellite                               

Una delegació del servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa va visitar el 2017 la ciutat portugesa de Funchal illa de (Madeira) per compartir i conèixer experiències sobre mobilitat sostenible. Civitas és una xarxa de ciutats centrada en aconseguir una millor qualitat de transport net i sostenible. La candidatura es va presentar com a Sistema Urbà de Terrassa (xarxa d'onze localitats vallesanes, que opera com a àrea metropolitana a Eurocities). En ella, es va especificar la tasca de Terrassa en anys anteriors en el capítol de la mobilitat sostenible, posant com a exemples quatre projectes que, de fet, ja s'han compartit a Europa dins dels PIMMS Transfer Project, un projecte comunitari (sota el paraigua del programa Interreg) que promovia l'intercanvi de bones pràctiques entre regions. Els responsables del Civitas Satellite consideren que els interessos de la ciutat vallesana lliguen amb l'oferta de la portuguesa per explicar la seva estratègia de transport públic, la seva xarxa i la implicació de la ciutadania. 

 Torna a l'inici de projectes finalitzats

 
 

Projecte Look Wide                     

Projecte europeu adreçat al desenvolupament d'una guia per a professionals per a l'atenció a persones LGTBI víctimes de violències masclistes i de gènere.

Convoca
Comissió Europea (CE), a través del programa de Drets, Igualtats i Ciutadania.

Objectiu general:
Contribuir a garantir els drets de les persones lesbianes, bisexuals, gais, transexuals i intersexuals (LGTBI) supervivents de violències masclistes i de gènere a través de la integració de les perspectives de gènere i de la diversitat sexual en els serveis d'atenció a les víctimes.

Objectius específics:

 • Aprofundir en el coneixement envers la prevalença i les característiques de les diverses violències masclistes i de gènere que pateixen persones LGTBI, així com identificar reptes dels i les professionals dels serveis d'especialitzats en violències masclistes i de gènere i antidiscriminació.
 • Desenvolupar una guia per a professionals de serveis especialitzats en l'atenció a persones LGTBI en situacions de violències. Capacitar als professionals.
 • Dissenyar i implementar programes de suport específics a persones LGTBI en situacions de violències masclistes i de gènere.
 • Augmentar la sensibilització a professionals, institucions públiques i el conjunt de la societat envers les especificitats de les víctimes LGTBI.

Contingut
Diferents tipus d'activitats, tant a nivell nacional com internacional:

 • Recerca a través de grups de discussió amb professionals i persones LGTBI víctimes de violències masclistes i de gènere: entrevistes a 9-12 professionals i 6-8 supervivents de violències per país (març-maig 2018)
 • Creació d'una xarxa consultiva a cada país: 6-10 participants per país (professionals, expertes, responsables de polítiques públiques, representants de l'acadèmia i d'entitats de la societat civil en l'àmbit de la violències masclistes, no discriminació de persones LGTBI i LGTBIfòbia, incloses representants de comunitats LGTBI)
 • 2 seminaris internacionals d'intercanvi de coneixements i bones pràctiques amb experts/es: Berlin (juny 2018) i Roma (maig 2019)
 • Creació d'una guia d'actuació per a professionals per tal d'incorporar una perspectiva de gènere i diversitat sexual als serveis per a víctimes LGTBI
 • Programa de formació per a professionals (formació de 30 hores a 20-30 professionals per país)
 • Acompanyament a professionals en el disseny i implementació de programes de suport. 10-15 accions per país
 • Una jornada de cloenda a cada ciutat participant (excepte Barcelona)
 • Una jornada internacional a Barcelona (novembre 2019)
 • Difusió de les activitats i resultats: webs de sensibilització

Entitats i ciutats participants
5 entitats de 5 països:

 • Fundació SURT, Barcelona, Catalunya – coordinadora del projecte
 • KMOP, Atenes, Grècia
 • Háttér Society, Budapest, Hongria
 • Differenza Donna, Roma, Itàlia
 • Dissens, Berlin, Alemanya

Entitats associades a Catalunya: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Terrassa.

Pressupost
No compta amb un pressupost directe associat, però el projecte facilita als participants l'accés a informació i contactes d'interès; l'accés a grups diana (professionals i persones LGTBI víctimes de violència); la implementació de les activitats previstes en el projecte; l'intercanvi d'opinions i materials, i el suport institucional, participar en esdeveniments i en la difusió de les activitats i els resultats.

Servei municipal de Terrassa implicat:
LGTBI

Període:
24 mesos (2018-2019)

Torna a l'inici de projectes finalitzats

 

Projecte IA4END                             

Perspectiva interseccional per a les polítiques públiques locals d'igualtat i no discriminació.

El projecte proposa generar un procés de recerca, formació i sensibilització en l'administració pública local i en la societat civil de Terrassa que permeti aplicar la perspectiva interseccional en les actuacions municipals i establir eines que facilitin transferir l'experiència i els resultats aconseguits en altres contextos europeus.

La iniciativa, presentada per l'Ajuntament de Terrassa a la convocatòria REC (Rights, Equality and Citizenship) de la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea, ha estat treballada conjuntament per l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones i el Servei Relacions Europees i Internacionals. El projecte que ha sorgit rep el nom d'Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals i està cofinançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementat per l'Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials. La iniciativa parteix de la necessitat de cercar noves formes d'intervenir i planificar que permetin donar respostes més integrals i adequades a la complexitat de la realitat i de les persones.

En aquesta línia, el projecte planteja aplicar l'enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació, una perspectiva que ha estat molt teoritzada però amb poques experiències pràctiques en l'àmbit de les polítiques públiques d'igualtat. Per aquest motiu, es desenvoluparà una prova pilot, de caire pràctic, del plantejament interseccional a l'Ajuntament de Terrassa.

El projecte, dut a terme entre el gener de 2018 i juny 2019, es nodreix de les experiències prèvies desenvolupades en altres municipis europeus i, alhora, contribuirà a generar noves eines per aplicar aquesta perspectiva en altres contextos.

Torna a l'inici de projectes finalitzats

 

  El Perfil de la Ciutat                        

La xarxa El Perfil de la Ciutat, liderada per Terrassa, ha rebut el segell europeu "URBACT Good Practice" pel disseny i aplicació d'una metodologia per mesurar la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes europees. El projecte es basa en la creació d'una xarxa d'observatoris connectats internacionalment a socis europeus que treballen en el desenvolupament i aplicació d'eines, metodologies i indicadors per a mesurar la qualitat de vida i benestar de les ciutats i dels seus ciutadans.

Torna a l'inici de projectes finalitzats

 

Projecte SPIMA                       

Logo programa ESPON

Terrassa participa, juntament amb el seu Sistema Urbà (format per onze localitats vallesanes), en el projecte SPIMA, un ambiciós estudi que pretén analitzar particularitats de cada territori pel que fa a planificació estratègica i a gestió de temes transversals a tota l'àrea. Forma part del programa europeu ESPON. El potencial de cada zona es valora a partir de set elements bàsics: localitzacions estratègiques comunes (hospitals, transports,...); gestionar l'expansió territorial; estimular atracció de llocs de treball; infraestructures i mobilitat; medi ambient (èmfasi especial en zones de cultiu, paisatge i àrees verdes); incloure actors rellevants (privats, públics i societat civil), i identificar possibles desequilibris finacers locals i fomentar incentius econòmics. (Nov-2016 a Nov-2017)

Torna a l'inici de projectes finalitzats

 

Projecte Anywhere                                

Logo del projecte Anywhere

El projecte Anywhere, inclòs dins del programa Horizon 2020, consisteix en el desenvolupament d'una plataforma de productes i serveis per proporcionar previsions sobre els impactes esperables en situacions d'emergències creades per situacions metereològiques adverses, com ara nevades, sequeres, riuades, tempestes o inundacions.

 

Període: juny 2016 - octubre 2019

Torna a l'inici de projectes finalitzats

 

Projecte Chimera                      

Logo projecte Chimera

Chimera és un projecte de cooperació europea cofinançat pel programa Interreg Med amb l'objectiu de fomentar la competitivitat i la cooperació transnacional d'empreses del sector de les indústries creatives dels països mediterranis. Entre les activitats previstes hi ha un estudi de necessitats del sector, la creació d'un grup de treball local i internacional de reflexió sobre el sector, activitats formatives i trobades internacionals d'empreses. El projecte va començar el 2016 i dura fins el 2019. Hi ha 11 socis de 7 estats europeus diferents (Itàlia, Espanya, Albània, Grècia, França, Portugal i Eslovènia). El líder és la Regió Friuli Venezia d'Itàlia. L'Estat espanyol està representat per la Companyia Local d'Activitats de Màlaga i per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. Aquesta, té com a soci (Associate Partner) l'Ajuntament de Terrassa.

Període: (2017-2019)

Torna a l'inici de projectes finalitzats

Projectes previs al 2017                                                   

En el document d'aquí sota hi trobareu un recull històric de les participacions en programes prèvies al 2017.

Projectes prèvis al 2017

Torna a l'inici de la pàgina