El Pla Estratègic de Serveis Socials de Terrassa es va aprovar al Ple Municipal el 28 d'abril de 2023 i té l'horitzó posat al 2027.

Aquest és un document marc orientador i inspirador on es defineixen les línies estratègiques, els objetius i una primera proposta d'accions concretes per implentar en els propers anys.

Us presentem el document:

Pla Estratègic de Serveis Socials