Un dels principals actius de l'Ajuntament ha estat el lideratge i l'organització de la cooperació internacional per al desenvolupament que es fa des de la nostra ciutat.

Dones Marroquines en una classe de informàticaEn l'àmbit dels projectes de cooperació promoguts per entitats locals, es realitza anualment una convocatòria de subvencions per què totes les associacions amb seu a la ciutat puguin presentar les seves iniciatives. Les propostes millor valorades pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional seran les que finalment obtindran recursos municipals per poder-se executar.