Felix Bermeu. Vida soterrada de Paco Cao per a Processos Oberts (P_O_)
2004 - Premi Espais a la Creació i la Crítica d'Art a la millor publicació

I'm thinking it's a Sign d'Alexandra Navratil per a "P_O_2_Queda la marca"

  • 2005 - 1r Premi "Ibn Batuta" al Festival d'Images Artistiques Vidéo (FIAV)
  • 2005 - 1r premi en la categoria de videocreació-animació dels "VII Premios Andalucía, Arte y Deporte" atorgat per la Junta de Andalucía

Vídeo gravat en un sol pla continu al poliesportiu de Sant Llorenç amb esportistes terrassencs de diferents àmbits.
Treball sobre la identificació col·lectiva. La pertinença a un grup social amb característiques definides, com és el cas dels esports, és reconeixible a través dels uniformes, els gestos i els comportaments que funcionen com a signes identificatius que mostren el desig de reflectir-se en els altres per a reconèixer-se a un mateix.


Processos Oberts (P_O_)
2006 - Processos Oberts (P_O_) guanya el Premi de l'Associació Catalana de Crítics d'Art a la Iniciativa "perquè representa una iniciativa oberta, analítica i dinàmica,que cerca aprofundir i establir lligams entre els artistes i el seu entorn social"


Interferències 06. Peces per a un puzzle urbà
2007 - Nominació als premis LAUS per la imatge gràfica d'"Interferències 06. Peces per a un puzzle urbà" (autor: Xavi Roca)


P_O_4_ Oficina
2008 - Seleccionat al premi LAUS als Elements Convinats
2008 - Premi LAUS per la Identitat Corporativa
Autor: Xavi Roca


Interferències 08. Sales de lectura
LAUS de plata a la millor campanya integral de baix pressupost
Autoria: Evillove


I love cine Rambla
Baumann c.01 - Festival Creació de Audiovisual Jove
Premi del públic "Unnim obra social" a la millor bombolla local
Premi del públic a la millor bombolla catogoria C
Autors: Caye Casas i Josep Querrart


Imatge gràfica d'Interferències03
La imatge gràfica d'"Interferències03" realitzada per la terrassenca Lluc Massaguer ha estat seleccionada pel llibre "Creative Card Design: Promotional Greetings" de l'editorial japonesa Pie Books. El llibre publica projectes originals de dissenyadors d'arreu del món.