La qualitat de l'aire és una de les principals preocupacions actuals, deguda als alts nivells de contaminació presents a l'atmosfera, majoritàriament en forma de gas, però també en forma sòlida, com les partícules en suspensió.

La mala qualitat de l'aire provoca greus afectacions al medi ambient i a la salut de les persones. Actualment la major part de la població catalana està exposada a alts nivells de contaminació. A Barcelona, el 95% de la població està exposada a nivells superiors dels valors de protecció de la salut establerts per la OMS, causant 3500 morts prematures cada any.

Per tal de vetllar pel benestar de la ciutadania, és necessari analitzar la qualitat de l'aire de les ciutats, conèixer quins contaminants afecten a la població i com s'originen, i poder aplicar mesures correctores i preventives.

 

Pots fer-nos arribar les teves aportacions i/o consultes relacionades amb la qualitat de l'aire a [email protected]