Des del Servei de Salut i Comunitat s'ha editat un material educatiu per treballar la prevenció del consum d'alcohol adreçat a l'alumnat de 14 a 16 anys. Consta d'una videocàpsula i d'un guió per al personal docent per treballar-lo amb el grup classe.

L'objectiu d'aquesta videocàpsula és aportar elements per al debat, la
discussió i sobretot la reflexió sobre la relació entre la festa (en un concepte ampli) i el consum d'alcohol. Els elements de reflexió giraran al voltant del per què d'aquesta associació festa-alcohol i dels riscos associats. Els riscos són per un consum excessiu
de forma puntual però també per un consum menys intens però de forma regular. El plantejament dels riscos es presenta de forma creïble i propera a la població destinatària.

Continguts:

  • Relació entre sortir - festa - consum d'alcohol
  • Riscos del consum d'alcohol → Excés de consum  
  • Pressió de grup i decisions personals
  • Legalitat menors d'edat
  • Via pública
  • Motivacions per al consum

Guió de la videocàpsula d'alcohol

  • Inscripcions dels instituts d'educació secundària a l'adreça electrònica: [email protected]

Va a l'actualitat de salut comunitària