12 07 2022

L'Ajuntament inicia de nou el procés per la licitació de les obres del nou Casal de Barri del Roc Blanc

Exterior virtual del nou casal

El projecte del nou Casal cívic del Roc Blanc, aprovat amb actualització de preus al març d'aquest any 2022, inicia el seu procés de licitació de les obres per tal d'iniciar la seva construcció. Es preveu que les obres s'iniciïn durant el 2022 i s'enllesteixin al 2023.

El projecte del nou casal cívic estava contemplat dins del programa de govern actual per al mandat 2019-2023 i ha estat redactat pel Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana seguint criteris de sostenibilitat social i ambiental. El nou equipament es situarà en el solar existent entre el carrer de Palet i Barba i de Rafael de Campalans.

12 01 2021

L'Ajuntament començarà les obres de millora als carrers del Nord i de la Societat el 25 de gener

L'Ajuntament durà a terme un projecte de millora al carrer de Nord, des de la rotonda del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins al carrer de la Mina, que començarà el 25 de gener. El carrer del Nord és un dels vials de la ciutat que ha patit una major degradació estructural pel pas dels anys degut al pas constant de transport públic i l'alta densitat de circulació, que han desgastat l'asfaltat i els embornals.

18 05 2020

Segueix la substitució de l'enllumenat públic per llum led

Avui dilluns s'han reprès els treballs de substitució de l'enllumenat públic a la ciutat, actuació  emmarcada en el projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), que preveu assolir en poques setmanes l'objectiu previst d'actualització tecnològica de l'enllumenat públic a tota la ciutat.

Més informació

 

13 05 2020

L'Ajuntament fa una ampliació d'espai per a vianants al pont del Passeig Comte d'Ègara

L'Ajuntament inicia una actuació al pont del Passeig del Comte d'Ègara per tal que aquest vial guanyi espai per als i les vianants. Es tracta d'una ampliació tàctica de vorera que consisteix en eliminar un carril de circulació per a vehicles, pintar-lo i senyalitzar-lo de manera adequada per convertir-lo en espai per a l'ús de vianants.

Import de l'actuació: 20.000 €. Termini: 2 setmanes 

Més informació

 

06 05 2020

Es reprenen les obres públiques suspeses per l'estat de l'alarma

L'Ajuntament reprèn les obres públiques suspeses a Terrassa al març per l'estat de l'alarma. Les obres a la via pública que es reprendran corresponen a contractes que en aquell moment estaven en fases preliminars i van quedar posposats, o bé treballs que ja estaven en execució i que es van suspendre.

Nota de premsa

19 03 2020

Finalitzat al Portal de Sant Roc el reforç de l'estructura de la coberta de l'aparcament.

Han finalitzat les obres corresponents al reforç de l'estructura de la coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc.  A més, s'ha anivellat el paviment amb formigó. Queden pendents de portar a terme altres actuacions que s'han hagut d'aturar degut a la situació d'emergència i a les instruccions de caire supramunicipal. 

  • Termini execució total: 4 mesos
  • Import de les 3 actuacions: 354.319,17 €  

11 02 2020

Millora l'accessibilitat a l'Avinguda del Vallès

Aquest mes de febrer s'han finalitzat les obres del tram de vorera de l'Avinguda del Vallès entre l'avinguda Francesc Macià i el carrer de Manresa. L'Ajuntament ha dut a terme una actuació per tal d'ampliar la superfície d'aquesta vorera a 3 metres durant tota la seva longitud.

  • Termini execució: 3 mesos
  • Import: 65.321 €  

 

23 08 2019

Millora de l'accessibilitat a les cruïlles de la ciutat

Dins el compromís de fer de Terrassa una ciutat més accessible per a tothom, l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa les obres de millora de l'accessibilitat a un total de nou cruïlles situades a set barris de la ciutat. Es tracta de millores en les cruïlles de carrers situats als barris del Centre, Roc Blanc, Can Palet, Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, Sant Pere, Sant Pere Nord i Poble Nou – Zona Esportiva.

  • Termini execució: 2 mesos
  • Import: 69.938,00 €  

Per a més informació accediu a la Nota de premsa 

31 07 2019

L'Ajuntament inicia les obres de millora de l'espai públic i d'asfaltat a diversos carrers durant l'agost.

L'Ajuntament de Terrassa aprofita el mes d'agost per a realitzar obres d'asfaltat, manteniment i millora de l'espai públic a diversos carrers de la ciutat. Aquest mes, un dels que registra menys trànsit a la ciutat, és el més indicat per a realitzar actuacions de reasfaltat de carrers i avingudes que comporten afectacions en la mobilitat. 

  • Termini execució: agost 2019
  • Import:  306.340,65 € 

Per a més informació accediu a la Nota de premsa .