Eleccions al Parlament de Catalunya, totes les dates importants referents a les  eleccions del 12 de maig de 2024

  • 1 de gener: Tancament del Cens Electoral
  • 19 de març: Convocatoria d'eleccions i publicació al BOE/DOGC
  • Del 19 de març al 2 de maig: Sol·licitud del vot per correu de persones electores residents a Espanya 
  • Del 25 de març al 1 d'abril: Consulta del cens i periode de reclamacions
  • Del 15 d'abril: Sorteig de les persones membres de les meses electorals
  • Del 26 d'abril al 10 de maig: Campanya electoral
  • 11 de maig: Jornada de reflexió
  • 12 de maig: Jornada electoral 
  • Del 17 al 19 de maig: Escrutini definitiu per les Juntes Electorals de Zona
  • 7 de juny: Data límit de constitució del Parlament de Catalunya

Informació al web oficial del ministeri