La ciutat de Terrassa ha experimentat diferents processos migratoris al llarg de la seva història. La diversitat poblacional que se'n deriva d'aquests moviments suposa una font de riquesa que aporta creativitat i contribueix a fer de Terrassa una ciutat més oberta. Això no obstant, també representa un repte per a la igualtat, la convivència i la cohesió social.

Per això, des del Servei de Ciutadania es promou l'acollida de les persones nouvingudes a la ciutat; es vetlla per la inclusió de tota la ciutadania amb igualtat de condicions; es fomenta la convivència i la interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses; i es fa difusió i defensa dels drets de les persones i dels col·lectius diversos.

La Guia d'Acollida de Terrassa és una eina elaborada per l'Ajuntament amb informació pràctica i útil sobre els principals recursos d'acollida per a persones que han arribat recentment a la ciutat i necessiten informar-se sobre gestions bàsiques. Va dirigida, especialment, a persones estrangeres amb l'objectiu de facilitar-los l'arribada a la ciutat, incloent els serveis i recursos públics de què disposen.

Aquesta guia s'ha traduït a diferents idiomes tenint present la diversitat de procedències de totes les persones que viuen a Terrassa.