L'Ajuntament de Terrassa ofereix un servei de consulta en línia del col·legi electoral. Per fer la consulta, heu d'entrar les dades que us demanem a continuació. Si les dades són correctes, podreu comprovar quin és el col·legi on podeu votar. Recordeu que les dades que us oferim aquí són de caràcter informatiu.

Periode hàbil de reclamacions: del 25 de març al 1 d'abril del 2024, tots dos inclosos.

Durant tot el periode electoral estarà disponible aquest servei de consulta del cens electoral perquè les persones electores puguin comprovar les dades de la seva inscripció al cens i saber on han de votar.

DNI Entreu el número de DNI tot junt i sense punts, i amb la lletra assignada, per exemple : 12345678A
Nom del carrer Entreu el nom de carrer, av., passeig, plaça, etc. sense accents i tot en lletra. No importa si ho feu en majúscules o minúscules, p. ex.: vint-i-dos de juliol
Número Entreu el número de carrer (no poseu número de pis, porta, bis, escala...). p. ex: 238

En cas de número bis, entreu aquí la lletra corresponent (A, B, C, D....).