L'Ajuntament de Terrassa va incloure en el Programa de Govern 2019-2023, com a objectiu transversal, enfortir el posicionament internacional de la ciutat i intercanviar experiències i oportunitats d'acció dins i fora de la Unió Europea, en diferents organitzacions, projectes, xarxes i esdeveniments. 

En el seu Eix 20 exposa:

  • Potenciar la interacció i la incidència de Terrassa al món per reforçar el posicionament i lideratge de la nostra ciutat a l'exterior, a través de la diplomàcia municipal i el finançament internacional, així com també difondre les polítiques públiques de la Unió Europea i les agendes mundials a la ciutadania.

És per aquest motiu que es crea el Pla Director d'Internacionalització i Diplomàcia Municipal de Terrassa.

L'objectiu del Pla Director és organitzar el Servei de Relacions Europees i Internacionals sota l'estratègia d'internacionalitzar la nostra ciutat, i internacionalitzar no suposa simplement tenir relacions amb l'exterior, sinó que les raons poden ser unes quantes i força poderoses. Entre elles reforçar les capacitats de Terrassa amb l'objectiu d'aprofitar les oportunitats que ofereix l'entorn internacional en termes de desenvolupament territorial i institucional per:

  • atraure visitants/turistes - estudiants
  • atraure inversions i empreses
  • accedir a finançament internacional
  • conèixer i compartir estratègies per solucionar problemes d'àmbit local
  • aliar-se i posar en valor la ciutat i treballar per uns interessos comuns


En definitiva, per a posicionar-se i poder influir en les agendes mundials per poder aplicar una política pública a nivell local que s'avingui amb les necessitats de la ciutat. 

Pla Director d'Internacionalització i Diplomàcia Municipal de Terrassa