El reconeixement del dret a l'habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet que se'l consideri una necessitat bàsica imprescindible per viure amb seguretat i dignitat. Aquest dret es vincula a altres com el dret a la integritat física i moral, a la intimitat o a la llibertat de residència.

L'actual realitat socioeconòmica fa que moltes famílies tinguin dificultats per poder garantir aquest dret, per a la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen la legislació vigent.