El Departament de Protocol de l'Ajuntament de Terrassa s'encarrega dels casaments civils i de l'ajut protocol·lari.

Casaments civils

Els casaments civils a l'Ajuntament es fan per delegació del Jutjat. El primer pas a fer és anar al registre civil del jutjat i iniciar allà l'expedient. Un cop es disposa del número d'expedient ja es pot posar dia i hora per casar-se a l'Ajuntament de Terrassa.

Els casaments es realitzen els divendres i/o dissabtes, depenent del mes. Els dies disponibles poden concretar-se amb el servei de Protocol. En festiu o pont, no hi ha celebració. Els casaments se celebren al Saló de Sessions de l'Ajuntament.

Un cop amb la data escollida i havent portat el certificat que lliuren al registre civil (acreditatiu que podem fer aquest casament) caldrà que els contraients aportin la còpia del NIF de dos testimonis. També tenen la possibilitat de personalitzar la cerimònia amb música i parlaments.

Casaments civils a l'Ajuntament de Terrassa

Ajut protocol·lari

És un servei que s'ofereix a entitats, institucions i persones particulars que tinguin algun dubte o vulguin informació d'atenció protocol·lària en algun acte que estiguin organitzant.

Protocols de Festa Major

La Festa Major de Terrassa se celebra el primer diumenge després de Sant Pere. Dura de divendres a dimecres, i el diumenge és el seu dia central. Se celebra en honor dels sants patrons de la ciutat, que són sant Pere, sant Cristòfol i sant Valentí.

Una gran majoria de la gent de Terrassa que participa en la Festa Major de la ciutat té clars els diferents espais i temps festius, la seva distribució, el seu ritme i les activitats que es practiquen a cadascun d'ells. La suma de tot aquest coneixement i de totes aquestes percepcions sobre la Festa Major és considerat pels terrassencs i les terrassenques la nostra tradició festiva.

De fet, els Protocols no pretenen altra cosa que fixar en un text escrit tot aquest conjunt de coneixements i percepcions latents sobre la festa que han esdevingut, amb els anys i per a molta gent, tradicions, i fer-los explícits.

Coincidint amb la Festa Major de 2010, l'Ajuntament de Terrassa va editar el llibre Els Protocols de Festa Major, que obre la colecció Les nostres tradicions.