Logo del procés participatiu

La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic, un eix d'unió entre l'acció de govern i les necessitats de la ciutadania que comporta la millora dels serveis i de la qualitat de vida de les persones, afavorint el diàleg i el consens.

En aquest sentit és necessari impulsar processos, espais estables i altres mecanismes de participació que afavoreixin la implicació de les entitats i de la ciutadania.

A Terrassa la participació ciutadana en els grans projectes de ciutat ha estat i és una constant. Els canals de participació que es posen a disposició de la ciutadania volen afavorir el diàleg, el consens, i ser també un exercici d'aprenentatge mutu per treballar plegats, compartir visions de futur i sumar coneixements per afrontar els reptes de la nostra ciutat.

Podeu accedir a l'actual Reglament de participació ciutadana mitjançant aquest enllaç:

Reglament de Participació Ciutadana