La seguretat pública empra un concepte ampli i obert que integra tant la seguretat ciutadana, desenvolupada a nivell local per la Policia Municipal, com la seguretat civil, desenvolupada en el municipi pel servei de Protecció Civil.

De forma coordinada amb la resta de serveis municipals i altres administracions, agents i entitats del territori, vetllen per garantir la convivència i la tranquil·litat ciutadana. Desenvolupen estratègies per reforçar la prevenció comunitària i l'actuació en cas d'emergències, afavorint els mecanismes de comunicació i participació ciutadana.

D'altra banda treballen per tal de disminuir l'accidentalitat a la xarxa viària, prevenir i reduir la delinqüència, millorant les eines en la lluita contra la delinqüència organitzada, i sobretot per protegir i assistir a la víctima. 

Per tal de millorar els coneixements de la ciutadania es desenvolupen accions formatives i comunicatives en l'àmbit de la seguretat a la llar, l'autoprotecció en el medi natural o en cas d'emergència, i en seguretat viària.

A nivell de Catalunya, el sistema de seguretat pública es dota d'un centre integrat i permanent d'atenció i gestió de les emergències en matèria de protecció civil, policia i urgències sanitàries, per mitjà del telèfon unificat 112, d'accés universal i gratuït.