El Servei dóna suport a la presa de decisió en la definició de polítiques públiques mitjançant l‟aportació de coneixement sobre l'evolució de Terrassa i el seu entorn territorial i les activitats humanes que es produeixen.

A banda d'administrar, desenvolupar, interpretar i difondre informació diversa sobre la ciutat i el sistema urbà, contribueix a la definició d'estratègies de desenvolupament coherents, factibles i sustentables, amb les quals fomenta accions de suport a les estructures locals. Afavoreix, per tant, la reflexió i l'acció de les col·lectivitats locals i dels agents econòmics i socials per obtenir el màxim concert possible en la definició de les polítiques locals.

També avalua l'impacte de les polítiques i proposa mesures alternatives per a la millora de l'acció pública en matèria de qualitat de vida, i genera dades primàries via de canalització d'enquestes d'opinió sobre l'evolució de la ciutat i molt especialment dels serveis públics al municipi.