Aquest servei municipal és l'encarregat d'avaluar, estudiar, projectar, construir i gestionar en els àmbits relacionats amb la Urbanització i l'Obra Pública.

Inclou les Seccions i Unitats següents:

  • Infraestructures de ciutat i projectes d'iniciativa externa
  • Projectes d'urbanització i obra pública
  • Manteniment d'obra pública
  • Infraestructures de Serveis urbans
  • Instal·lacions i relacions amb companyies

Imatge d'un tram de Vallparadis