L'Ajuntament de Terrassa vol donar valor polític a la quotidianitat de les persones i aplicar polítiques del temps a la ciutat per tal de fomentar la cohesió social, la paritat i la igualtat d'oportunitats a Terrassa.

Les polítiques del temps poden contribuir a fer de Terrassa una ciutat més inclusiva, que promogui usos del temps i de l'espai urbà més democràtics. Una ciutat que garanteixi la participació dels ciutadans i les ciutadanes en la seva concepció i en el seu disseny, per tal de reorganitzar un espai quotidià que faciliti relacions socials d'igualtat.

Amb aquests objectius l'Ajuntament ha creat el Programa Usos del Temps a Terrassa amb la finalitat de millorar la qualitat de vida quotidiana de les dones i els homes, dels infants, dels i les joves i de les persones més grans de la nostra ciutat.