Logotip terrassa accessible
Terrassa realitza des de fa anys un esforç important per superar totes les barreres i divisions que puguin afectar la vida de les persones. L'Ajuntament entén l'accessibilitat d'una manera global, no només com l'eliminació de les barreres urbanes, sinó també de la comunicació i la informació, del transport, de l'edificació, barreres actitudinals, ... I l'entén no només com un dret perquè les persones amb capacitats diverses puguin participar amb igualtat d'oportunitats, sinó com un bé per al conjunt de la ciutadania, que es podrà beneficiar d'una ciutat més accessible, amable i acollidora.

Terrassa compta amb una eina òptima per assolir els seus objectius: el Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal, que agrupa entitats i representants municipals en un esforç de ciutat. També compta amb un servei especialitzat per facilitar-la: l'Oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat.

Informació sobre capacitats diverses: