10 11 2018

Novembre es tanca amb 194 aturats menys a la ciutat

La xifra d'atur es situa en els 14.061 aturats registrats, 194 menys respecte a l'octubre  (-1,36%), un descens provocat bàsicament per la disminució d'aturats en el sector Serveis (-109 aturats).

08 11 2018

L'ocupació actual augmenta amb contractes més temporals

Durant el 3r trimestre de 2018 creix la contractació però  també ho fa la temporalitat, fet que denota la tendència a la precarització que viu el mercat de treball. També al llarg d'aquest període ha crescut l'atur, en un comportament contrari al viscut durant els trimestres anteriors.

08 10 2018

357 aturats menys a Terrassa

A Terrassa 14.074 són les persones que consten com a aturades demandants de feina, 357 aturats menys que al mes anterior (-2,5%). 

26 09 2018

Continua creixent la contractació i s'estabilitza la temporalitat

La contractació ha augmentat un 5%, respecte el 2n trimestre de 2017 (1.336 contractes més registrats durant el 2n trim. 18) i un 57,3% més respecte el 2n trimestre de 2014. La xifra actual de contractació (28.227 contractes), tot i superar a la del 2n trim. de 2014, encara queda lluny de les xifres del 2n trim. 2004 (al voltant dels 45.000 contractes signats).

24 09 2018

Es modera l'alça del preu de l'habitatge a la ciutat

L'Índex de preus de l'habitatge corresponent al 3er trimestre de 2018 posa de manifest una notable moderació en la dinàmica alcista que venia experimentant el preu de l'habitatge a la ciutat en els darrers dos anys (preu ofertat de venda).

06 07 2018

Cauen les execucions hipotecàries però s'incrementen els llançaments

Les execucions hipotecàries han caigut en l'àmbit del partit judicial de Terrassa més de la meitat en un any, fins a les 170 (-55,5%), de manera s'encadenen tres anys consecutius de descens, des de les 781 execucions registrades l'any 2014. La de 2017 és la davallada més intensa (-22,7% (2015), -36,8% (2016)).

És una de les dades que es desprenen de l'actualització de l'informe L'activitat judicial com a mesura d'impacte de la crisi econòmica (amb dades corresponents a 2017).

06 07 2018

L'atur a Terrassa se situa per dessota dels 14.000

13.720 són les persones que consten a Terrassa com a aturades demandants de feina a la fi del juny proppassat, això és 543 aturats menys que al mes anterior (-3,8%). De fet, no s'assolien xifres per dessota dels 14.000 aturats des d'octubre-novembre de 2008.

15 06 2018

Economia social i cooperativa a la xarxa El Perfil de la Ciutat

Evolució i situació actual de les empreses d'economia social dins dels 14 municipis que formen part de la xarxa del Perfil de la Ciutat. Aquesta anàlisi inclou la caracterització per grans sectors econòmics i la tipologia de cooperatives actives durant l'any 2017. A més, s'ha comparat l'estat actual de la xarxa El Perfil de la Ciutat respecte del conjunt de Catalunya. 

05 06 2018

La col·laboració amb l'IES Santa Eulàlia exposada a d'altres municipis

El passat divendres 25 de maig de 2018, en el marc d'una reunió de treball de la Xarxa El Perfil de la Ciutat celebrada a Terrassa, el professor de l'IES Santa Eulàlia, Josep Margenat, exposà als representants dels diferents municipis l'experiència de col·laboració establerta entre l'entitat educativa i l'Ajuntament de Terrassa.

09 05 2018

Creix la contractació però s'incrementa la temporalitat

La contractació ha augmentat un 9,51%, respecte el 1r trimestre de 2017 (1.226 contractes més registrats durant el 1r trim. 18). Predominen però, els contractes de durada determinada (el 82,11% sobre el total), a més, la temporalitat ha augmentat lleugerament respecte l'any 2017 (0,37 punts percentuals). 

07 05 2018

Continua la caiguda de l'atur a Terrassa

A Terrassa 14.603 són les persones que consten com a aturades demandants de feina, 193 aturats menys que al mes de març (-1,3%). S'encadenen, així, sis mesos consecutius en els quals disminueix el nombre d'aturats a la ciutat (des dels 15.240 demandants del passat mes d'octubre).