13 08 2021

Una rebaixa de l'atur per l'estiu

El mes de juliol es tanca a la ciutat amb 14.473 persones aturades, el que suposa un descens de 1.238 persones en relació a la xifra existent ara fa un mes. 

Aquest descens del -7,9% és el més important des de l'inici de la pandèmia al març de 2020 i culmina, almenys de moment, cinc mesos de descens continuat en la xifra de persones aturades a la ciutat.

07 07 2021

L'atur baixa en 863 persones al juny

Aquest mes de juny la xifra d'atur baixa a Terrassa amb 15.711 aturats, 863 menys que al mes anterior (-5,21%). És el quart mes consecutiu de descens. La taxa de desocupació se situa ara en el 13,78%. El saldo interanual de juny és del -8,74% (1.505 aturats menys) respecte al mes de juny de 2020. Cal tenir present però, que ens trobem a l'inici de la temporada d'estiu-turística i que els nivells de l'any passat d'atur eren molt elevats, a causa de les mesures restrictives ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.
  
 

01 07 2021

Tercer trimestre consecutiu d'alça en el preu de l'habitatge

El preu de venda de l'habitatge usat a Terrassa assoleix, en acabar el segon trimestre de 2021, els 1.931,3 €/m2, el que suposa un increment trimestral del 0,7%.

L'índex pel que fa a l'habitatge en lloguer es situa aquest mes de juny en els 10,12 €/m2, el que significa una pujada trimestral en l'índex del 2,4%.

26 05 2021

El creixement demogràfic de Terrassa, 2006-2020. Pautes de poblament en l'entorn metropolità

El Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat acaba de publicar l'informe El creixement demogràfic de Terrassa, 2006-2020. Pautes de poblament en l'entorn metropolità, que repassa les fases de creixement demogràfic que ha experimentat la ciutat de Terrassa en les darreres 3 dècades, fent especial èmfasi en l'encaix d'aquestes en la consolidació de l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.

10 04 2021

L'atur mensual cau en 347 aturats

El mes d'abril es tanca a la ciutat amb 16.892 persones aturades demandants de feina, el que suposa una caiguda de del -2% en relació a la xifra existent en acabar març (347 persones menys). Així la taxa de desocupació queda situada en el 14,8%.

09 04 2021

Baixa el ritme de creixement anual de l'atur

A Terrassa 17.239 són les persones que consten com a aturades demandants de feina. La taxa de desocupació se situa ara en el 15,12%. El saldo interanual de març és del +16,61% (2.456 aturats més) respecte al mes de març de 2020.

09 04 2021

El primer trimestre de l'any consolida a l'alça el preu de venda de l'habitatge

El primer trimestre de 2021 fixa el preu de venda de l'habitatge usat a Terrassa en els 1.918,1 €/m2, el que suposa un increment 2,8% en relació a com acabava 2020.

Per la seva banda, l'índex de preu del lloguer es situa en tancar aquest primer trimestre de l'any en els 9,89 €/m2, el que suposa una caiguda del -0,9% en relació a com es tancava 2020.

19 01 2021

L'habitatge reprèn la tendència a l'alça

L'any 2020 es tanca a la ciutat amb un preu mig de venda de l'habitatge usat que es situa en els 1.865,6€/m2, el que suposa un increment del 2,2% en relació al preu mig del mes de setembre, posant així fi a dos trimestres consecutius de descens. Tot i aquesta alça amb la qual s'acaba l'any, l'índex de preus és encara un -0,9% inferior a l'existent el desembre de 2019.

11 01 2021

2020 es tanca amb 16.965 persones aturades a la ciutat

El mes de desembre es tanca a la ciutat amb 16.965 persones aturades, el que suposa un increment en el nombre de demandants de feina a Terrassa del 3,5% en relació al mes anterior i del 21,8% respecte al mateix mes de l'any anterior. La taxa d'atur es situa així en el 14,9%.

04 11 2020

Tercer mes consecutiu de descens de l'atur a la ciutat

El mes de novembre es tanca amb 16.400 aturats a Terrassa, el que suposa un descens del -0,3% (49 aturats menys) en relació a octubre. De totes maneres, la xifra es situa un 12,3% per sobre del número de persones aturades existents ara fa un any (2.414 aturats més).

06 11 2020

Persisteix el descens de treballadors i empreses a Terrassa

Com era d'esperar, els principals indicadors econòmics (descens del nombre d'empreses, assalariats i autònoms i augment del nombre d'aturats) a 30 de setembre reflecteixen l'impacte negatiu que ha provocat la situació de pandèmia. La baixada anual ha estat més intensa en el nombre de centres de cotització (empreses amb assalariats) i treballadors assalariats que en el nombre d'autònoms. Concretament, els assalariats han diminuït un -6,7% en un any, els centres de cotització ho han fet en un -1,4%, i els autònoms en un -0,26%. 

28 10 2020

La COVID-19 continua la seva contribució a la precarització del mercat laboral

Des del punt de vista de la contractació augmenta la precarització en el mercat de treball causada por la situació de pandèmia de la COVID-19, amb especial incidència entre les dones. Pel que fa al nombre d'empreses, assalariats i autònom s'assisteix a una recuperació trimestral per bé que interanualment el balanç continua essent negatiu. I finalment, en relació a l'atur, el tercer trimestre de 2020 acaba amb 648 aturats menys (-3,8%).

05 10 2020

El preu de l'habitatge de compra a Terrassa cau per segon trimestre consecutiu.

El mes de setembre fixa el preu de venda de l'habitatge usat a la ciutat en els 1.825,1€/m2, el que suposa una caiguda del preu mitjà ofertat de venda del -2,6% en relació al valor que l'índex tenia el mes de juny (1.873,5€/m2) i del -3,8% en relació al valor d'aquest d'ara fa un any (1.897,7€/m2 al setembre de 2019). Pel que fa al lloguer, els 10,1€/m2 representen un increment del 3% en relació al mes de juny, i un guany del 5,6% en relació al valor de l'índex d'ara fa un any. 

05 10 2020

Setembre: 432 aturats menys a Terrassa.

A Terrassa 16.568 són les persones que consten com a aturades demandants de feina, 432 aturats menys que al mes anterior (-2,54%): la taxa de desocupació se situa ara en el 14,66%.

12 08 2020

Menys treballadors assalariats i menys empreses a la ciutat

El nombre d'assalariats ha disminuït respecte l'any anterior. Ara són 56.260 els treballadors assalariats, (un -3,64% menys que al 2n trim. 2019). Els centres de cotització també han patit un descens anual més intens, amb un -9,4% (5.253 empreses al 2n trim. 2019).Aquests indicadors reflecteixen en general l'impacte negatiu que ha provocat la situació de pandèmia social causada per la COVID-19.

07 08 2020

611 aturats menys

A Terrassa 16.605 són les persones que consten com a aturades demandants de feina, 611 aturats menys que al mes anterior (-3,55%). La taxa de desocupació se situa ara en el 14,69%.