09 05 2024

252 aturats menys respecte al març

L'atur ha disminuït respecte al mes passat amb 252 aturats menys (-2%). Anualment, tot i que es contínua amb el descens, aquest ha perdut intensitat respecte a mesos anteriors. Actualment, la caiguda anual és de l'ordre del -0,73%, 91 aturats menys respecte l'abril de 2023. Cal destacar la baixada mensual d'aturats joves amb -4,85% menys. Per contra, anualment, han augmentat amb un +5% més. Per sectors econòmics, els aturats dedicats al sector de la Construcció continuen pujant anualment amb un +2,57%. 

08 04 2024

El lloguer s'encareix un 25% en tan sols un any

En aquest primer trimestre de l'any destaca especialment la reducció a la meitat de les ofertes d'habitatge de lloguer ens els principals webs immobiliaris, a la que s'acompanya d'un increment anual de prop del 25% en els preus oferts, situant-se la mitjana en els 13,45€/m2. De fet, el mercat de lloguer porta experimentat un comportament inusualment alcista des del 3r trimestre de 2023. Amb tota probabilitat es tracta d'un efecte indesitjat, però previsible, de l'entrada en vigor de la regulació de preus que estableix la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel Dret a l'Habitatge, tal i com ja han apuntat diferents experts en economia immobiliària. 

08 04 2024

Lleuger descens de l'atur durant aquest mes de març

El nombre d'aturats ha caigut molt lleugerament respecte el febrer (-18). La xifra actual es situa en els 12.654 aturats. La taxa d'atur és del 11,30% la qual ha disminuït respecte el mes passat. Pel que fa als sectors econòmics, tant la baixada mensual com anual, la protagonitzen els sectors dels Serveis i la Indústria. En canvi, la Construcció, tant ha pujat mensualment com anualment, amb +26 i +41 aturats més. La proporció d'aturats majors de 45 anys segueix sent elevada amb el 57,43% respecte al total d'aturats. 

07 02 2024

Baixada anual de l'atur amb 315 aturats menys

Durant aquest mes de gener l'atur ha pujat lleugerament respecte al mes anterior amb 20 aturats més. En canvi, anualment, s'ha intensificat la caiguda amb 315 aturats menys. Destacar que, el sector de la Construcció ha perdut 66 aturats respecte el desembre de 2023 (-4,54%). Les dones aturades han viscut un descens anual molt més fort que els homes amb 209 aturades menys respecte el gener de 2023. Els aturats majors de 45 anys representen el 57,71% del total d'aturats. Anualment, els joves aturats pugen amb un +4,94%. En canvi, els majors de 45 anys baixen amb un (- 0,51%).

11 01 2024

175 aturats menys respecte el desembre de 2022

El descens anual de l'atur continua durant aquest mes de desembre amb 175 aturats menys. No obstant això,  s'ha incrementat l'atur mensual amb 103 aturats més respecte el novembre de 2023.  Les dones aturades cauen amb més força, tant mensualment (-20 aturades) com anualment (-181 aturades). Per contra, els homes han pujat tant mensualment (+123 aturats) com anualment (+6 aturats). La taxa d'atur es situa en l'11,24%. Els aturats majors de 45 anys representen el 58,09% del total. 

07 11 2023

L'atur mensual creix amb 175 aturats més

Aquest mes d'octubre l'atur s'ha incrementat amb 175 aturats més respecte al setembre (+1,41%). El protagonista d'aquesta pujada ha estat el Sector Serveis amb +130 aturats més. Anualment, es continua amb el descens de l'atur, però  amb menys intensitat, amb -248 aturats menys respecte l'octubre de 2022 (-2%). Els joves aturats entre 16-29 anys han ascendit respecte l'any passat amb un +3,32%. L'atur mensual de persones de nacionalitat estrangera puja un +2,3%. Les aturades estrangeres ho fan amb més intensitat que els homes estrangers amb un +3% respecte al setembre 2023. La proporció d'aturats de més de 45 anys continua sent alta amb un 57,61% respecte al total d'aturats. 

06 10 2023

L'atur baixa amb 137 aturats menys respecte l'agost

Aquest mes de setembre la xifra de l'atur s'ha situat en els 12.430 aturats, 137 aturats menys respecte al mes d'agost. Anualment, la baixada és més intensa amb 496 aturats menys respecte el setembre de 2022 (-3,84%). La caiguda anual de l'atur la protagonitzen els sectors de Serveis i la Indústria amb -290 i -207 aturats menys, respectivament. La taxa d'atur registral representa el 11,52%. Els aturats registrats de nacionalitat estrangera són 2.412 i representen el 19,40% del total.

06 09 2023

L'atur puja amb 195 aturats més

Durant aquest mes d'agost la xifra de l'atur s'ha situat en els 12.567 aturats. Respecte al mes anterior, s'ha produït un augment de 195 aturats més. Anualment però, continua la dinàmica de descens amb 285 aturats menys respecte l'agost de 2022. La caiguda anual ha estat més intensa per a les dones (-221 aturades). L'atur de les persones joves entre 16-29 anys es va recuperant amb una davallada anual del -2,8%. Per sectors econòmics, ha estat el sector dels Serveis qui ha protagonitzat la pujada mensual amb +186 aturats més respecte el juliol de 2023.

17 07 2023

Lleuger descens en el preu de venda de l'habitatge ofertat

Després de tocar sostre en el trimestre passat (2.076,5 €/m2), en aquest segon trimestre de l'any s'experimenta un lleuger descens en el preu de venda de l'habitatge ofertat (del -0,3%). Pel que fa al mercat del lloguer, la baixada en el preu de l'habitatge ofertat és més acusada (del -3,4% trimestral).

10 07 2023

L'atur torna a caure amb 188 aturats menys respecte al maig

En aquest mes de juny les xifres de l'atur tornen a caure. Mensualment, ho fan amb 188 aturats menys (1,52%) respecte al maig 2023 i anualment, amb 237 aturats menys  (1,91%) respecte al juny de 2022. Aquesta caiguda anual la protagonitzen les dones amb 158 aturades menys. El descens mensual més marcat s'ha produït entre els joves de 16 i 29 anys amb gairebé un -6% menys. Els aturats de nacionalitat estrangera també baixen amb un -1,28% mensual i un -1,40% anual. Actualment, representen el 20,2% del total dels aturats.  

09 05 2023

Caiguda anual de 669 aturats

Aquest mes d'abril les xifres de l'atur han estat positives amb la reducció mensual de 288 aturats. A més, anualment, augmenta la intensitat de caiguda amb 669 aturats menys (-5,10%) respecte l'abril de 2022. La taxa d'atur es situa ara en el 11,44%. Durant aquest mes, els joves aturats (16-29 anys) han baixat amb un -7,41% (-133 aturats menys) respecte al mes anterior. En canvi, la proporció dels majors de 45 anys aturats augmenta arribant gairebé al 58% del total dels aturats.

25 04 2023

Signes de recuperació al Mercat de Treball

Durant aquest primer trimestre de l'any, baixa la temporalitat laboral (actualment, un 48% dels contractes signats són temporals). L'any passat la proporció era molt més elevada, es situava en el 74,35%.  Aquesta davallada  s'explica per l'augment en la modalitat de contractes indefinits impulsats per la nova reforma laboral. Fet que ha comportat una menor necessitat de crear nous contractes per a un mateix lloc de treball. Degut a la prohibició de la Modalitat temporal d'obra o servei aquests contractes temporals han passat a ocupar la modalitat de fixos discontinus.

Els signes de recuperació també s'han reflectit en les Afiliacions a la Seguretat Social amb un augment, tant trimestral com anual, en el nombre d'afiliacions. En canvi, la dinàmica de recuperació dels centres de cotització va més pausada. 

Pel que fa a les dades trimestrals de l'atur, han augmentat els aturats en edats joves entre els 16 i 29 anys.

17 04 2023

Laboratori territorial i ambiental de la UAB a Terrassa

El passat 28 de març, l'Ajuntament de Terrassa, concretament l'Àrea d'Estructura i Atenció Ciutadana, va organitzar una jornada sobre Territori, Demografia i Equipaments de Terrassa adreçada a l'alumnat del "Laboratori territorial i ambiental" del Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial de la UAB al Centre Cívic Montserrat Roig. 

13 04 2023

El preu de venda ofertat de l'habitatge usat assoleix els 2.076,5 €/m2

Amb 2.076,5 €/m2, en el primer trimestre de 2023 es fixa el preu mitjà de venda de l'habitatge usat més elevat dels darrers set anys. El creixement del 2,65% en relació al preu mitjà de venda de finals de 2022 constitueix el segon increment trimestral de preu més elevat dels darrers 4 anys.

Pel que fa al mercat de l'habitatge de lloguer, els 10,81 €/m2 suposen una davallada del -0,4% en relació al preu ofertat amb el qual es tancava 2022. Així, després de tres trimestres consecutius experimentant alces moderades però progressivament creixents, el primer trimestre de 2023 torna a marcar una taxa de creixement negativa. 

12 04 2023

86 aturats menys durant el mes de març

En aquest mes de març es registren 12.781 aturats, 86 aturats menys respecte el mes passat. La caiguda anual ha estat més intensa que la viscuda durant el mes anterior amb -319 aturats menys (-2.44%) respecte al març de 2022. La taxa d'atur també es recupera situant-se ara al 11,7%. 

07 03 2023

50 aturats menys durant el mes de febrer

En aquest mes de febrer es registren a la ciutat 12.867 aturats. Mensualment, l'atur a caigut lleugerament amb 50 aturats menys. Aquesta baixada la protagonitzen els descensos d'aturats a la Indústria (-49) i a Serveis (-73).  En contra, la Contrucció puja amb 8 aturats i els Sense Ocupació Anterior (SOA) amb 62 aturats més. Els aturats majors de 45 anys representen un 57,40% del total. 

07 02 2023

L'any comença amb 160 aturats més

En aquest mes de gener es registren a la ciutat 12.917 aturats, 160 més respecte el mes anterior (+1,25%), pujada provocada bàsicament per l'increment d'aturats del Sector Serveis amb +186 aturats més. Cal destacar l'augment, tant mensual com anual, dels aturats en edats joves (entre els 16-29 anys) amb un increment del 7% i del 11,74%, respectivament. Pel que fa als aturats majors de 45 anys aquests representen el 57,56% del total. 

12 01 2023

El preu de venda de l'habitatge usat a Terrassa supera els 2.000 €/m2

El preu de venda de l'habitatge usat ofert a Terrassa a través dels principals operadors immobiliaris se situa, en finalitzar 2022, a 2.022,8 €/m2, registrant, per tant, un increment general anual proper a un 4%. El preu mitjà per unitat d'habitatge se situa a 222.283 €.

Pel que fa al lloguer, el preu se situa a 10,86€/m2, superant un 3% d'increment anual. El preu mitjà d'oferta dels lloguers a Terrassa es troba a 926 €.