El proper dilluns entrarà en funcionament el nou ramal de la C-16 venint de Manresa, cap a la B-40, sentit Terrassa Nord

D'altra banda, la nit del 21 al 22 de novembre quedarà fora de servei la rotonda provisional que hi ha a la B-40, i que es va habilitar per les obres, així com també el tram de la carretera B-120 que portava fins aquesta rotonda.

Això suposarà que a partir de dimecres a primera hora, els vehicles que vinguin per l'autopista C-16 provinents de Barcelona i vulguin arribar a Can Trias o Can Mir, un cop surtin de la C-16, hauran de seguir el recorregut senyalitzat per la calçada lateral sentit Manresa fins la sortida de Viladecavalls. Una vegada a la rotonda, caldrà agafar l'antiga C-58 sentit Can Trias i Terrassa per a dirigir-se a la seva destinació.

Pel que fa als vehicles que surtin de Can Trias i Can Mir i vulguin agafar l'autopista en qualsevol direcció, hauran de fer-ho per l'enllaç amb les rotondes de Viladecavalls (al costat de l'empresa FICOSA), des d'on podran prendre qualsevol direcció. Si volen anar a Terrassa Nord, podran fer-ho pel nou ramal cap a Terrassa Nord, que haurà entrat en funcionament el dilluns 20 de novembre.