30 11 2022

Es reprenen els treballs de descontaminació i urbanització del carrer del Gasòmetre, al Segle XX

La presència d'estructures soterrades i conservades de les antigues instal·lacions de la fàbrica de producció de gas, que fa funcionar des de l'any 1860 fins al 1941, va obligar a aturar el passat mes de març les obres de descontaminació d'aquest solar,  situat entre els carrers del Gasòmetre, del Pare Font, de Gibert i de Roger de Llúria, al barri del Segle XX.

Seguir llegint

07 11 2022

Primera sessió informativa per explicar la proposta d'avanç de modificació del POUM que regula els preus en el 30% dels habitatges de nova construcció

Demà dimarts, de 18 h a 20 h, a la sala Qu4drant.0, de l'Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, passadís B, número 5, 2a planta) tindrà lloc la primera sessió informativa presencial per explicar a la ciutadania la proposta de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat al Ple de maig, i que busca obtenir habitatge assequible, a raó del 30% del sostre de nova construcció, complint amb les condicions establertes per aquesta modificació urbanística.

Seguir llegint

26 10 2022

Endesa realitza treballs per millorar l'accessibilitat a l'entorn del mercat de Sant Pere

La companyia elèctrica Endesa ha retirat aquests dies el cablejat aeri, i els suports  de fusta corresponents, en una zona del tram del carrer de Bartomeu Amat, entre la plaça del Triomf i el carrer de Catalunya, propera al mercat de Sant Pere, per fer l'engrapat de la línia elèctrica a façana. L'Ajuntament ha assumit aquesta inversió, de 6.488 euros, per tal de millorar la mobilitat i l'accessibilitat dels vianants per l'itinerari a la vorera i es facilita l'accés a la parada d'autobús.

Seguir llegint

 

21 10 2022

La Junta de Govern aprova definitivament la modificació del projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de l'AEG

Amb l'aprovació definitiva avui per part de la Junta de Govern de la modificació del projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana (PMU) de l'AEG, s'avança en la tramitació urbanística per transformar aquest gran àmbit del barri d'Ègara, delimitat per l'avinguda de Jaume I, la carretera de Castellar i els carrers de les Cosidores (l'antic carrer de Josep Tapiolas) i del Periodista Grané. 

Seguir llegint

 

 

06 10 2022

Inici dels treballs a la carretera BV-1248

La setmana vinent començaran els treballs que la Diputació de Barcelona farà a la carretera BV-1248, que enllaça Sabadell i Matadepera, per habilitar un itinerari per a vianants i ciclistes en un tram, que enllaçaria amb el que ja va fins a Matadepera. Passaria pel costat de les instal·lacions del Atlètic Terrassa Hockey Club i el tram de la C-1415a, per sobre del torrent de la Betzuca.

 

29 07 2022

L'Ajuntament obre una consulta pública sobre l'avanç de modificació del POUM que regula els preus en el 30% dels pisos de nova construcció

L'Ajuntament de Terrassa ha obert el procés participatiu per recollir les aportacions ciutadanes a l'Avanç del document de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que va ser aprovat en el Ple de maig. Amb aquesta consulta pública, que es canalitza a través de la plataforma municipal Participa Terrassa i de les sessions informatives presencials que es faran després de l'estiu, es donarà a conèixer el contingut d'aquest Avanç;  es recaptaran les opinions i idees de la ciutadania i s'elaborarà una diagnosi que contribuirà a valorar i ampliar la informació del document, abans de la seva aprovació inicial. 

Seguir llegint

19 07 2022

L'Ajuntament assumeix la propietat de prop de 380.000 m² de sòl agrícola i forestal situat a la zona de Mossèn Homs

La darrera Junta de Govern, celebrada divendres, va aprovar el conveni patrimonial relatiu a la donació, a favor de l'Ajuntament de Terrassa, de part de la finca «Torre de Mossèn Homs», propietat de l'Obra de la Visitació de Nostra Senyora, Societat de Vida Apostòlica, i a l'establiment de les condicions per a la donació d'altres porcions de terreny a altres entitats. En funció d'aquest nou conveni, l'Ajuntament passa d'una situació de gestió i dret de l'ús a una altra de propietat del sòl agrícola i forestal d'una superfície aproximada de 380.000 m², situada a la zona de Mossèn Homs, a l'Anella Verda.
Seguir llegint

15 07 2022

La Junta de Govern aprova inicialment el projecte d'urbanització de l'àmbit del carrer de Sant Pere, 23-25

La Junta de Govern, celebrada avui, ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització de l'àmbit del carrer de Sant Pere, 23-25, situat al barri del Centre, presentat per l'empresa AMPU 2 Inversions, S.L. El projecte correspon a l'àmbit del Polígon d'Actuació PA-CSP023 i recull les obres que cal fer per obrir el nou vial per a vianants que permeti connectar el carrer de Sant Pere amb el passatge de Tete Montoliu. La connexió, que comportarà una ampliació de l'illa de vianants, es farà a través de les parcel·les situades als números 23-25 del carrer de Sant Pere i es desenvoluparà en una única fase. El pressupost de les obres és 533.317,57 euros i el termini d'execució previst, de sis mesos.  

Seguir llegint

11 07 2022

L'Avanç de modificació del POUM de l'àmbit del Segle XX posa les bases per la transformació urbanística del barri

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, celebrada avui, ha acordat elevar al Ple ordinari de juliol la proposta d'Avanç de pla de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l'àmbit del Segle XX, que forma part de l'estratègia general per transformar urbanísticament aquest barri. L'objectiu és buscar un nou model que permeti potenciar i complementar els usos residencials amb l'activitat tecnològica que s'ha desenvolupat els darrers anys.

Seguir llegint

11 07 2022

L'Ajuntament finalitza la tramitació de l'àmbit del Vapor Ros que permetrà transformar aquest antic espai fabril

El Ple d'aquest mes de juliol debatrà l'aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l'àmbit del Vapor Ros, amb la qual conclou la tramitació municipal que permetrà transformar els usos d'aquest antic complex fabril, situat al barri del Centre. La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha acordat avui elevar aquest punt al Ple. 

Seguir llegint

30 06 2022

Endesa retira el cablejat aeri a diferents carrers del barri de Sant Pere

Amb l'objectiu d'actualitzar la xarxa elèctrica que Endesa té a la ciutat, la companyia elèctrica està retirant la xarxa aèria de baixa tensió en diferents trams dels carrers de Ponent, de la Llibertat, de la Lluna, del Sal·lari, del Camí de Castellar i de la carretera de Matadepera ubicats, principalment, al barri de Sant Pere. Els treballs finalitzaran la primera quinzena de juliol i consisteixen a eliminar encreuaments en aeri, crear una nova línia engrapada a la façana dels edificis i retirar la línia elèctrica existent i els suports corresponents. La inversió prevista, finançada per Endesa, és de 32.500 euros.

Seguir llegint

 

21 06 2022

L'Ajuntament avança en la tramitació per ampliar l'Inventari del Patrimoni Cultural de la ciutat

El Ple d'aquest mes de juny debatrà l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (POUM) per a ampliar l'Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa, un cop la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat, celebrada avui, ha votat  a favor de la seva elevació al Ple. Amb aquesta modificació puntual es regularan les actuacions que es podran autoritzar en aquells elements que, a hores d'ara, no estan protegits per evitar, d'aquesta manera, que puguin desaparèixer. Aquest document és el pas previ a la redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals.

Seguir llegint

15 06 2022

La transformació de les rieres de Terrassa passa per la renaturalització i que es converteixin en espais verds i de vida

El Programa de Govern 2019-2023 introduïa tres grans objectius per al mandat en relació a les rieres de la ciutat, com ara un projecte per trencar "l'efecte barrera" de les rieres de les Arenes i del Palau, relligant tots els barris que travessen; treballar intensament per millorar el manteniment i la neteja; i minimitzar el risc d'inundació i avançar en sistemes de seguretat. Aquests tres eixos de treball s'han visualitzat aquesta tarda en l'acte «Les rieres de Terrassa: Visió i projectes de futur», celebrat al Teatre Principal, on s'ha presentat una visió de futur per un projecte que suposaria una transformació històrica per a Terrassa.

Seguir llegint

18 05 2022

La transformació del tram final del carrer de Baldrich, d'iniciativa privada, reactivarà aquest àmbit del barri del Segle XX

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat va acordar dilluns elevar al ple ordinari d'aquest mes l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) a l'àmbit del carrer de Baldrich, 240, que contempla transformar l'antic teixit industrial en desús en una nova zona residencial.La promoció correspon a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), com a propietària majoritària. Es tracta, doncs, d'una transformació d'iniciativa privada que després d'anys d'espera pot finalment iniciar la seva tramitació administrativa.

Seguir llegint

22 04 2022

Dilluns comencen les obres d'urbanització al carrer de Baldrich, vinculades al Pla de Millora de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas

Les obres d'urbanització del Pla de Millora l'antiga fàbrica Sala i Badrinas s'ubiquen al sector urbà situat al barri del Segle XX, delimitats al nord pel carrer de Prim, a l'est per la carretera de Rubí, al sud pel carrer de Lepant i a l'oest pel carrer de Baldrich. Un cop ja s'han efectuat gran part de les feines d'enderroc a l'interior de l'àmbit de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, i s'ha realitzat part de la urbanització interna del sector, el proper dilluns, 25 d'abril es començaran a executar les obres de l'entorn d'aquest sector urbà. Concretament, s'iniciaran els treballs d'urbanització del carrer de Baldrich, entre els vials de Prim i de Lepant.

Seguir llegint

28 02 2022

El projecte de recuperació de la vinya i el programa de protecció del sòl no urbanitzable es presenten al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya

L'actual convocatòria del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) comptarà amb projectes de Terrassa, com són el de recuperació del cultiu de la vinya i el programa de protecció del sòl no urbanitzable que, en cas de ser acceptats, formaran part de les més de 300 pràctiques que poden ser consultades per tots aquells organismes interessats a millorar els serveis de la ciutadania.

Seguir llegint

 

23 02 2022

El programa d'inspecció a l'entorn natural de Terrassa va tancar el 2021 amb 26 requeriments a la propietat

Des del juliol de 2021, en què l'Ajuntament va posar en marxa el programa de sòl no urbanitzable per garantir la protecció de l'entorn natural, s'han fet més d'una cinquantena d'inspeccions que han derivat en l'obertura de 26 requeriments a la propietat per construccions sense llicència, per construccions en mal estat, per l'acumulació de residus o usos indeguts. D'aquests 26 requeriments, vuit s'han fet a masies; dotze a edificacions precàries, com són horts i campaments il·legals; i sis a la neteja i retirada de tanques perimetrals i al tancament de pous. 

Seguir llegint

15 02 2022

L'Ajuntament dona a conèixer el present i futur de l'àmbit conegut com a Districte Zero en dues sessions informatives

La consulta pública sobre el Pla Director dels entorns del Vapor Albinyana que l'Ajuntament va obrir el novembre de 2021, en el qual s'emmarca tot l'àmbit conegut com a Districte Zero, té per objectiu fer una primera diagnosi i plantejar possibles estratègies per dinamitzar-lo. Aquest procés, actiu fins al juny de 2022 a la plataforma digital www.participa.terrassa.cat, contempla la celebració de dues xerrades informatives per donar a conèixer a la ciutadania el present i el futur d'aquest àmbit, que està delimitat pels carrers de la Creu Gran i de la Rasa, la Rambla d'Ègara, el passeig del Vint-i-dos de Juliol i el parc de Vallparadís.

Seguir llegint

04 02 2022

El nou carril per a bicis, vehicles de mobilitat personal i vianants entre Terrassa i Sabadell estarà enllestit a finals de l'any 2023

El carril per a bicis, vehicles de mobilitat personal (VMP) i vianants que ha d'unir els termes municipals de Terrassa i Sabadell es preveu que pugui estar enllestit a finals del proper any 2023. La Generalitat ha promogut que l'actuació, recollida al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), tingui finançament de Fons Europeus Next Generation.

Seguir llegint

17 12 2021

Tall temporal la nit de divendres a dissabte a l'enllaç entre la C-58 i l'avinguda del Vallès

Dia: de divendres,17, a dissabte, 18 de desembre.
Hora: des de les 22 h de divendres a les 6 h de dissabte.
Lloc: enllaç entre l'autopista C-58 i l'avinguda del Vallès

En el marc de les obres d'ampliació de l'autopista C-58, la Generalitat procedirà a pavimentar el ramal de sortida de la calçada lateral dreta de l'autopista que va a parar al costat oest de l'avinguda del Vallès, en sentit descendent, direcció Can Parellada, així com algunes franges de la calçada descendent del costat oest de l'avinguda del Vallès. 

Seguir llegint

 

29 11 2021

Endesa retira el cablejat aeri del carrer de Sant Jaume

La companyia ha retirat engunay uns 1.200 m lineals de xarxa elèctrica aèria

La companyia Endesa retirarà, des d'avui dia 29 de novembre i fins dimecres, 1 de desembre, la xarxa aèria de baixa tensió del carrer de Sant Jaume, situada en el tram entre els carrers del Puig Novell i de Topete.

Seguir llegint

25 11 2021

L'Ajuntament obre la consulta pública sobre l'avanç de l'inventari de patrimoni cultural i arquitectònic de Terrassa

L'Ajuntament està impulsant la redacció del futur nou inventari del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat i convida la ciutadania, entitats i associacions a opinar a través d'una consulta pública fins el dia 15 de gener del 2022. El punt de partida és recaptar opinions per compartir visions i idees sobre els béns i elements que han de formar part de l'inventari del patrimoni cultural i arquitectònic de Terrassa, i evitar que tots aquells que tinguin algun valor, desapareguin. Es pot fer a través de la plataforma municipal, assistint a les sessions informatives programades als districtes i a través del mapa interactiu creat per a aquesta consulta.

Seguir llegint

24 11 2021

Restriccions treballs per Festes desembre, Nadal - Reis

A partir del dia 24 de desembre i fins al dia 7 de gener les autoritzacions per realitzar obres de canalització en la via pública quedaran restringides.

Per tant en aquestes dates únicament s'autoritzaran aquelles que tinguin una urgència justificada o que per la seva ubicació no interfereixi amb el pas de vianants o amb actes festius. (Polígons Industrials)

Seguir llegint

19 11 2021

L'Ajuntament obre una consulta pública per dinamitzar l'àmbit conegut com a Districte Zero

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un procés participatiu sobre l'àmbit conegut com a Districte Zero, situat al nord del barri del Centre, per  elaborar una primera diagnosi i possibles estratègies de desenvolupament. Aquesta consulta pública s'emmarca dins el Pla Director dels entorns del Vapor Albinyana, que està  delimitat pels carrers de la Creu Gran i de la Rasa, la rambla d'Ègara, el passeig del Vint-i-dos de Juliol i el parc de Vallparadís.

Seguir llegint

05 11 2021

L'Ajuntament concedeix la llicència d'obres per rehabilitar la masia de Can Boada del Pi

L'edifici de la masia de Can Boada del Pi, que dóna nom al barri, ja podrà ser rehabilitada després que avui l'Ajuntament hagi concedit a la propietat la llicència d'obres que permetrà la seva rehabilitació. Les obres podrien iniciar-se en el termini màxim d'un mes i el període per a l'execució dels treballs és de sis mesos. El projecte contempla la reforma estructural de tot l'edifici, la reconstrucció dels forjats interiors i també la recuperació de la façana principal, que és el seu element més distintiu. 

Seguir llegint

22 10 2021

La Junta de Govern aprova inicialment el nou projecte d'urbanització del solar del carrer del Gasòmetre, al barri del Segle XX

La Junta de Govern, celebrada avui, ha aprovat inicialment l'actualització del projecte d'urbanització del polígon d'actuació en sòl urbà del carrer del Gasómetre nº4, presentat per l'empresa Metrovacesa com a promotora i propietària majoritària dels terrenys. El projecte correspon a l'àmbit del Polígon d'Actuació PA-GAS004 i defineix les obres necessàries per a remodelar els trams dels carrers del Gasòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria, així com els treballs per adequar l'espai comprès entre els carrers de Gibert, Roger de Llúria i Gasòmetre com a espai lliure.

Seguir llegint

22 10 2021

Es posarà en servei el nou pont sobre la riera de les Arenes i les connexions amb els ramals que connectaran l'avinguda del Vallès amb la C-58

Es posa en servei el nou pont sobre la riera de les Arenes i les connexions amb els ramals que, des d'ell o cap a ell, connectaran la calçada lateral de l'autopista C-58 amb l'avinguda del Vallès.

La Generalitat, en el marc dels treballs d'ampliació de l'autopista C-58 entre Sabadell i Terrassa, en sentit Manresa, ja ha efectuat la prova de càrrega del nou viaducte sobre la riera de les Arenes que donarà continuïtat a la calçada lateral. 

Seguir llegint